Utbyggingen skal sikre at bussen kommer raskt fram, i stedet for å stå i den samme køen som bilene gjør. Det nye kollektivfeltet skal strekke seg fra krysset Strandgata/Storgata (ved studenthuset Driv), til bussholdeplassen i Strandvegen (like før tunnelinnslaget). Prosjektet er i regi av belønningsordningen, som skal gjøre det mer attraktivt å ta buss, gå eller sykle.

Slipper å stå i kø
- Kollektivfelt gjør at bussene slipper å stå i bilkø, noe som betyr færre forsinkelser og bedre framkommelighet. Det er mye trafikk ut av sentrum i rushtida, og et kollektivfelt i denne retningen vil tydelig prioritere de som reiser kollektivt, sier Jørn-Eirik Schjetne, leder for vegenheten.
Veibanen må utvides for å få plass til et eget kollektivfelt, og fortauet på østsida av vegen blir opparbeidet på nytt.

Fortauene oppgraderes samtidig
- Fortauet får både gatevarme og ny belysning. I tillegg skal overgangsfeltet oppgraderes, forteller Schjetne.
Byggeprosessen starter i uke 34, og prosjektet har som mål å være ferdig i løpet av året. Dersom værforholdene setter en stopper for sluttarbeidene, vil arbeidet ferdigstilles så tidlig som mulig neste år. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår hjemmeside og Tromsø kommunes Facebookside om eventuelle behov for stenging av veien, eller omkjøring.