Hvem som har fått hvilke priser og hvorfor, kan du lese her.

Her er vinnerne:
 

Hedersprisen

Hedersprisvinner 2019 Endre Lund Eriksen

Tromsø kommunes hederspris for 2019 går til Endre Lund Eriksen.
 
I Tromsø bor det er en betydningsfull norsk forfatter som hovedsakelig skriver bøker for barn og ungdom.  Siden 2002 har han vært forfatter på heltid og i år (2019) mottok han Kulturrådets 10-årige stipend for etablerte forfattere. Dette er et stipend som henger veldig høyt nasjonalt. Av bøkene han har skrevet er han kanskje mest kjent for fire bøker om Pitbull-Terje, bøkene om Alvin Pang, boka «Den sommeren pappa ble homo», boka «Verdens beste pappa», bøkene om Dunderly og mye, mye mer.

Hans bøker omhandler ofte vanskelig spørsmål som fortelles på en spennende, engasjerende, ukomplisert og pedagogisk måte, fortalt ut fra barns egne forutsetninger og virkelighet.  For dette har han mottatt en drøss med priser og utmerkelser.
 
Men det stopper ikke bare med det. Som en følge av hans forfatterskap har han også engasjert seg sterkt i film og teater og dataspill for barn; det er laget flere filmer og teaterforestillinger fra Endre sitt univers og han har sjøl også skrevet manus til disse, samt skrevet filmmanus basert på andre forfatteres bøker og tekster. Han har også vært leder for TIFF sin barnefilmfestival «Verdens beste».
 
Endre Lund Eriksen har på tross av sin unge alder i ei årrekke vært – og han er det fortsatt – et kraftsenter i Tromsøs kulturliv. Vi føler oss sikker på at han vil være det i mange år framover.
 

Kulturprisen

Korpsene i Tromsø som vant kulturprisen 2019 på deling

Tromsø kommunes kulturpris for 2019 gis til følgende seks skole- og musikkorps, som gir musikktilbud spesielt rettet mot barn og unge.
 
•             Borgtun Musikkorps
•             Skittenelv Musikkorps
•             Sør-Tromsøyas Skolekorps
•             TOF Guttemusikkorps
•             Tromsdalen Musikkorps
•             Tromsø Folkeskoles Musikkorps
 
I mange, mange tiår har skolekorpsene spilt en viktig rolle i kommunens frivillige musikkliv. Korpsene gir gode tilbud til mange musikkinteresserte barn og unge, de er en viktig læringsarena, de skaper stolthet og identifikasjon i lokalmiljøene og de er på mange måter rekrutteringsarena for senere musikalske karrierer. Men kanskje aller mest skaper de festivitas, begeistring og entusiasme hos alle - og da mener vi alle – innbyggere i kommunen. Det skjer gjerne gjennom konserter, arrangementer og parader.

Hvem kan tenke seg en 17. mai i Tromsø uten deltakelse fra skolekorpsene? Hvem klarer å la være å rope hurra og trampe takta og vifte med flaggene når musikkorpsene marsjerer i gatene og på veiene? Ingen klarer det; skolekorpsene er noe av det som binder oss tettere sammen på nasjonens viktigste dag. Alle skolekorpsene er våre skolekorps!
 
Komiteen for kulturprisen og hedersprisen har bestått av Arne-Wilhelm Theodorsen, Anni Skogman og Maja Sandvik Lockert.

Idrettsprisen

Idrettsprisen 2019 til Tromsø turnforening

Vinneren av Tromsø kommunes idrettspris 2019 er Tromsø Turnforening.
 
Årets vinner av idrettsprisen representerer breddeidretten, årets vinner representerer toppidretten, årets vinner representerer lokalmiljø, årets vinner representerer ildsjel, årets vinner representerer gjennomføringsevne og stå-på-vilje.
 
Tromsø Turnforening ble stiftet i 1862 og er med det Tromsøs eldste idrettsforening. Til å begynne med var både skyttere, brytere, friidrettsutøvere og fotballspillere medlemmer i turnforeningen, før de delte seg i enge organisasjoner. Slik kan man si at Tromsø Turnforening har vært en av grunnpilarene i Tromsøs idrettsbilde. I dag har turnforeningen en medlemsmasse på cirka 1000 medlemmer, i aldersspennet fra 1 til 80 år. Turnforeningens medlemmer fordeler seg på utøvere med alt fra 0 til 25 treningstimer i uken, hvor de som har 25 timer sikter seg inn på norgestoppen og internasjonale prestasjoner, mens de med 0 treningstimer har minst 25 timer dugnad. Ved siden av selve treningstilbudet drifter Tromsø Turnforening sin egen turnhall og det er dette som har vært tungen på vektskålen for prisutdelingen i år.
 
Tromsø turnforening har gjennom iherdig innsats klart å bygge det som i dag kalles Turnhallen på templarheimen. Et topp moderne turnanlegg, med areal for frittstående, rytmisk gymnastikk og apparat-turn. Dette er resultatet av godt arbeid over tid og viser en kontinuitet i engasjement og felles ambisjoner som alle idrettslag burde bruke som inspirasjonskilde.
 
Tromsø Turnforening er like mye en samfunnsbygger som en toppidrettsklubb – Tromsø turnforenings arbeid er en viktig bidragsyter i kommunens mål om å bli en varm og livskraftig kommune. Tromsø Turnforening tildeles Tromsø kommunes idrettspris for 2019, for sitt sterke samfunnsbidrag – symbolisert gjennom byggingen av Tromsø Turnhall. Måtte dette bidra til enda flere turnere i Tromsø.

Prisen ble mottatt av turnforeningens styreleder, Lena Oprand Heggelund.
 
Komiteen har bestått av Bente Ødegaard Tromsø Idrettsråd; og Markus Hansen og Ørjan Sandberg fra Tromsø kommunestyre.

 

Kulturvernprisen

Kulturvernprisen 2019 til Jos Kögeler

Årets kulturvernpris går til Jos Kögeler for bevaring av Nilssens kiosk.
 
Dokumentasjon, bevaring, tålmodighet og pågangsmot, er noe av det som kjennetegner årets vinner av Tromsø kommunes kulturvernpris. Årets prisvinner har i flere år, jobbet med å ta vare på et lite kulturminne, som blant annet har vært en viktig kvinnearbeidsplass, og synlig i bybildet, før det ble flyttet, og bortgjemt i et skogholt i mange år. Nå har dette kulturminne blitt flyttet igjen, og blitt tatt vare på for framtida. Målet er også at det skal fungere som en møteplass i nærområdet, og blant annet brukes som kulturminnekafe.
 
Jos Kögeler har tidligere uttalt at målet med dette arbeidet, er å restaurere kiosken så tett opp til det originale som mulig, og at kiosken er et viktig kulturminne fra den gang småkioskene var en del av bybildet i Tromsø. Det spesielle med flere av disse bykioskene var at dette var viktige kvinnearbeidsplasser. Jos har spesielt vært opptatt av å bruke riktig håndverkskompetanse i restaureringen, og kiosken fremstår i dag som et godt eksempel til etterfølgelse for andre som har lyst til å gå i gang med restaurering av et bygg.
 
Da Jos ble interessert i kiosken var den i dårlig forfatning, og bar preg av at den hadde stått ubrukt gjennom flere år. Den tidligere bykiosken ble bygd for Jenny Nilssen i 1925, og kiosken er tegnet av arkitekt og stadskonduktør Peter Arnet Amundsen som også har tegnet andre bykiosker som tidligere sto i Tromsø sentrum. Den samme arkitekten har tegnet både Verdensteatret og Kongsbakken videregående skole, så kiosken er arkitektonisk i et godt selskap.
 
Jenny Nilssens kiosk var tidligere plassert i krysset mellom Vestregata/Fredrik Langes gate, rett nedenfor Kongsparken, og var nok flittig brukt av elever fra Kongsbakken som handlet kioskvarer. Der sto den til 1964, da den måtte flyttes litt lenger sør i Vestregata fordi krysset skulle utvides og ombygges. I 1974 ble kiosken overtatt av andre, og flyttet opp på øya. I en periode ble kiosken brukt som klubbhus av Langnesbakken gatefotballag. Nå er kiosken flyttet på nytt, og målet er at den skal kunne brukes som møteplass i nærområde, som kulturminnekafe og i desember ble det arrangert julemarked i kiosken.
 
Et kjennetegn med kulturminnevern, er at det handler om å ta vare på verdier som ellers ville gått tapt. Jos har brukt over 1000 arbeidstimer for å sette kiosken i stand, og han har fått kulturminnestøtte fra både Tromsø kommune og kulturminnefondet til bygningsvernprosjektet. Med pågangsmot, og tålmodighet har han restaurert bykiosken tilbake til sitt opprinnelige utseende, og kiosken fremstår som et fint eksempel på et godt kulturminnevern.  Vi vet at Barbara har vært din støttespiller og samarbeidspartner underveis, så Barbara fortjener også ros for sitt bidrag i gjennomføringen av bevaringen. Jos, vi ønsker å gratulere deg som verdig vinner av Tromsø kommunes kulturvernpris 2019.
 
Kulturvernpriskomiteen har bestått av Halvard Birkeland, Sidsel Haldorsen og Gunnar Pedersen.

Alle prisene ble kunngjort og overrakt i kommunestyresalen på Tromsø rådhus under kommunestyremøtet den 11. desember 2019.

Likestillingsprisen for 2019 overrekkes senere

Likestillingsprisen er en av de årlige prisene fra Tromsø kommune, men prisen for 2019 overrekkes først i kommunestyremøtet i februar 2020.

Fristen for å fremme kandidater er satt til 1. januar 2020, og du er velkommen til å sende inn ditt forslag. Les mer om det her.