Årlig overrekker Tromsø kommune priser i ulike kategorier til personer, lag og foreninger som fortjener utmerkelse. Her er vinnerne for 2020:

Hedersprisen og kulturprisen

Hedersprisen for 2020 går til Kristian Gundersen.
Gunnar Wilhelmsen og Kristian Gundersen.jpg
Han får prisen for å være en moderne kulturell tradisjonsbærer som manifesterer at kulturen kan vise vei og at vi alle må stå samla i ei vanskelig tid.

Da Norge stengte ned i mars var det en person i Tromsø som startet opp prosjektet #handlelokalt. Denne hashtaggen ble malt på så og si alle butikkvinduene i Tromsø sentrum. Dette var med på å minne folk på at vi i ei så vanskelig tid som vi er inne i nå må støtte det lokale næringslivet, og at Tromsø sentrum skal være et levende sentrum også etter korona.  Prosjektet har også inspirert til liknende prosjekter i andre byer.

Personen som står bak prosjektet ivaretar en gammel kultur og tar vare på håndverket knyttet til skiltmaling gjennom å male tradisjonelle skilt til lokale bedrifter rundt omkring i byen.  Han fokuserer på å bruke tradisjonelle teknikker i et moderne miljø, hovedsakelig lokalt, men han har også leveranser nasjonalt og internasjonalt.  Han kan med rette sies å være en moderne kulturell tradisjonsbærer.

Underveis i nedstengingen begynte mange barn å male/tegne regnbuer med tilhørende skrift «alt blir bra» i vinduene rundt omkring. Dette var for å skape et lite håp og lyspunkt.  Denne personen vi nå snakker om malte regnbuen i stor størrelse på Rådhuset og Havneterminalen, to sentrale bygg i Tromsø. For å understeke barnets perspektiv i dette store bildet av håp og lyspunkt i ei vanskelig tid ble regnbuen utformet som at et barn malte denne.

Kulturprisen 2020 går til organisasjonen RadArt – nettverk for fri scenekunst.
Gunnar Wilhelmsen og skuespiller Bernt Bjørn i RadArt.jpg

I 2004 ble det i Tromsø startet en organisasjon for frie scenekunstnere i Tromsø. Formålet var «å legge til rette for og stimulere til produksjon av samtidens norske og internasjonale scenekunst og prosjekter som krysser kunstgrensene». Dette har etter hvert utviklet seg til å bli en nordnorsk organisasjon og er kanskje det mest aktive kunstnernettverket ikke bare i Tromsø, men i hele landsdelen. Nettverket har over 80 individuelle medlemmer.

Nettverket arbeider på tvers av alle kultursjangre og er en motor i kulturbyen Tromsø. Opp gjennom årene har dette nettverket stått for en rekke prosjekter som styrker og utvikler fri scenekunst. Mest kjent er kanskje den årlige Vårscenefesten. Nettverket har gjennom sitt arbeid vakt nasjonal oppmerksomhet og inspirert kulturarbeidere langt utenfor landsdelen. Tromsø er blitt til en svært viktig og mangfoldig by for fri scenekunst; dette skyldes i stor grad man har arbeidet i nettverket.

I koronatida har nettverket vist stor kreativitet. Vårscenefesten ble omformet til en vårskjermfest, og nå i desember arrangerte de sitt årlige RadVent. I nedstengingene som følge av koronaen er de frie kulturutøvere noen av de som er blitt hardest rammet. En pris til nettverket er også en symbolsk støtte til alle frie kulturutøvere i Tromsø i den vanskelige tida vi har vært og er i, og det er også ei oppfordring til Tromsøs befolkning om å støtte opp om de frie kulturutøvernes arrangementer.

Bernt Bjørn mottok prisen på vegne av RadArt

Om å dele ut priser i et spesielt år
Kultur- og hederspriskomiteen har bestått av Arne Wilhelm Theodorsen, Anni Skogman og Maja Sandvik Lockert. De har gitt følgende begrunnelse for kulturprisen og hedersprisen: «Tromsø kommune har – i likhet med resten av hele verden – vært preget av et svært vanskelig år i 2020. Korona-pandemien har satt sitt sterke preg på alle oss i Tromsø; i næringslivet, i helsesektoren, i kulturlivet og hos enkeltmenneskene som bor i kommunen. Gjennom utdeling av Hedersprisen og Kulturprisen ønsker Tromsø kommune å hedre to helt ulike kulturaktører som hver på sin måte har gjort sitt for å styrke innsatsen og samholdet slik at befolkninga kan komme seg gjennom krisa på best mulig måte, i tillegg til at de er svært gode representanter for det varierte kulturlivet i kommunen.»


Idrettsprisen

Vinneren av Tromsø kommunes idrettspris 2020 er Andreas Leknessund
Andreas Leknessund - ukjent fotograf - sendt oss av Carl Joacim Fensbekk.jpg

Tromsø kommunes idrettspris tildeles en kandidat som enten har oppnådd gode resultater som har bidratt til å sette Tromsø på kartet, eller på en annen måte gjort en fortjenstfull innsats for idretten i Tromsø.

Vinneren av årets idrettspris er et av de største idrettstalentene Tromsø har hatt noen sinne. Vinneren har gjennom de senere årene bemerket seg nasjonalt og internasjonalt, med sterke prestasjoner i en av de hardeste idrettene i verden. Utøveren har ikke bare bemerket seg med gode resultater, men også ved måten resultatene er oppnådd. I konkurranser med utøvere av internasjonalt nivå, har han som ung utøver tidvis vært overlegent best på resultatlistene, langt foran nr. 2.

I 2020 forsvarte han Europamestertittelen på tempo for u23 klassen, forsvarte norgesmestertittelen i temposykling i seniorklassen, kom på 13. plass i VM i temposykling for seniorer kun slått av etablerte verdensproffer. I tillegg til dette har sesongen til Andreas bestått av seier i de norske rittene Lillehammer GP og Hafjell Tempo, seier i ungdomsklassen i det slovakiske rittet Okolo Slovenska og ny norsk rekord på 50 km temposykling. For å toppe det hele vant Andreas også sitt siste ritt for sesongen, det italienske rittet Giro della Friuli Venezia. Dette var også Andreas sitt siste ritt for hans norske lag Uno-X, før han neste år skal sykle for det nederlandske profflaget Team DSM, som konkurrerer i syklingens øverste nivå, ProTour.

Tromsø kommune gleder seg over at en ny utøver har nådd ut i en verdensidrett som sykkel. Vi ønsker lykke til i proffsirkuset og gleder oss til å følge Andreas videre i hans karriere.

Prisvinneren selv hadde ikke anledning å være til stede for å motta prisen. Han vil få prisen i hende ved en senere anledning.

Kulturvernprisen

Årets kulturvernpris går til Leif Arneberg.
Gunnar Wilhelmsen og Leif Arneberg.jpg

Kulturvernpriskomiteen har bestått av Hallvard Birkeland, Gunnar Pedersen og Sidsel Haldorsen, som har følgende begrunnelse for tildelingen av Tromsø kommunes kulturvernpris for 2020:

Kulturminner er historiefortellende elementer som kan gi oss kunnskap om fortida. Dette kan enten være historier knyttet til en nær fortid, eller historier som har skjedd for lenge siden. Årets vinner av Tromsø kommunes kulturvernpris har i mange år engasjert seg i historier fra en nær fortid, og flere av disse historiene vekker følelser. Mange av de fysiske sporene fra andre verdenskrig har forsvunnet, eller er i ferd med å forsvinne. Derfor er det viktig at noen av disse blir tatt vare på, slik at historiene blir fortalt til de kommende generasjoner.

Arneberg har i mange år bidratt til at kulturminner etter andre verdenskrig, og historier knyttet til disse har blitt bevart, synliggjort og fortalt. Han er leder av Tromsø Forsvarsmuseum, og har engasjert seg sterkt i flere kulturminnesaker som blant annet Skattøra Sjøflyhavn, Tirpitz, og Sydspissen fangeleir. Ved å ta vare på kulturminner fra denne tida bidrar dette til at fortellingene holdes levende og ikke blir glemt. Et eksempel på dette er Skattøra Sjøflyhavn som Leif og flere andre har jobbet med å få bevart. Sjøflyhavna, er nå fredet, og dermed et nasjonalt viktig kulturminne. Leif har i mange år vært leder av Tromsø Forsvarsmuseum, som er et lite, men ikke ubetydelig museum, her finner man en stor samling gjenstander og historier om Tirpitz. Museet ble stiftet i 1993, og er åpent for alle gjennom sommersesongen, og besøkes både av tromsøfolk og tilreisende.

Leif har holdt utallige foredrag, vært guide på mange kulturminnevandringer, og bidratt med sin kunnskap om både fysiske kulturminner og arkivkunnskap. En del av denne kunnskapen finnes i Tromsø kommunes nye plan for kulturminner, kommunedelplan for kulturmiljø. Han har vært en sentral og viktig person når det gjelder gjennomføring av ulike offentlige minnesmarkeringer, og overført mye av sin kunnskap til mange skoleelever som har fått viktig informasjon knyttet til denne delen av tromsøhistorien, blant annet om Krøkebærsletta fangeleir.

Bevaring av kulturminner fra andre verdenskrig er viktig for forståelsen av hva de som levde i Norge under andre verdenskrig opplevde. Disse kulturminnene, og kunnskapen om dette bidrar til at fortellingen holdes levende og ikke blir glemt. Leif har vært primus motor for dette arbeidet gjennom mange år. Leif Arneberg er en verdig vinner av Tromsø kommunes kulturvernpris for 2020.

Får kunstverk
Alle vinnerne får som en del av hedringen fra Tromsø kommune et originalverk av kunstner Joakim Svendby. Han er en ung kunstner fra Drammen, som tidligere har gått på Kunstskolen i Stavanger. Nå er han student ved Kunstakademiet i Tromsø ved UiT, Norges arktiske universitet. Joakim har hatt en rekke oppdrag i det det offentlig med utsmykninger, blant annet på Vågen Bibliotek og Skaperverksted, i verkstedhallen og pauserom til bedriften Kamstål i Stavanger og private oppdrag som i barnerom og verk på lerret. Han har en utpreget fargeglad graffitistil, noe som vi i Tromsø offentlig først stiftet bekjentskap med på den lovlige graffitiveggen på Sommerlyst gymsal.