Du må huske å forhåndsstemme dersom du er bortreist på valgdagene 8. og 9. september, eller er folkeregistret i en annen kommune enn Tromsø kommune. 

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 12. august til 6. september. På valgdagen den 9. september må du stemme i din hjemkommune. 

Her kan du forhåndsstemme

12. - 30. august Rådhuset kl. 9-15
2. - 5. september Rådhuset kl. 9-18
6. september Rådhuset kl. 9-15

15. august Straumsbukta skole kl. 15-18
20. august Sjursnes bo- og servicesenter kl. 15-18
20. august Lakselvbukt bo- og servicesenter kl. 10-12
22. august Tromvik skole kl. 15-18
27. august UiT avdeling for lærerutdanning, Mellomvegen 110 kl. 10-15
28. - 30. august Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kl. 10-15
28. - 30. august UiT Norges arktiske universitet, Teorifagbygget Hus 1 i kantina kl. 10-15
2 .- 5. september Jekta Storsenter kl. 13-18
2. - 5. september Amfi Pyramiden kl. 13-18
 
Det blir også gjennomført forhåndsstemming ved omsorgssentre og andre institusjoner. Tidspunkt blir annonsert på den enkelte institusjon.

Stemme hjemme? 
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme. Søknaden må inneholde navn, adresse, e-post, telefonnummer og personnummer. Det må også fremgå av søknaden at du er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.

Søknad sendes til Valgstyret i Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Søknaden må være mottatt av valgstyret senest innen tirsdag 3. september. Ta kontakt på telefon 477 51 362 dersom du ikke rekker fristen.  

Digitalt valgkort
Kommunen deltar i år i et forsøk med digitalt valgkort. Du mottar valgkortet i din digitale postkasse (Digipost eller eBoks) eller på valg.no. Har du ikke opprettet digital postkasse, får du valgkortet på valg.no.

De som ikke har logget inn via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, m.fl.) det siste året, eller som har reservert seg mot elektronisk post fra det offentlige, mottar fortsatt valgkortet på papir.

Husk legitimasjon med bilde og gjerne også valgkort!