Hillesøyskolen består av BrensholmenKattfjord og Sommarøy skolested, i tillegg til Kattfjord og Sommarøy barnehage. 

Hillesøyskolen er inne i noen spennende skoleår! Det bygges nytt skolebygg på Brensholmen, som skal stå klart skolestart 2019. I byggeperioden er vi spredt på tre bygg:
  • Kattfjord skole er en 1.-4. skole, men skoleåret 2018-2019 er det 30 elever fra 1.-6. trinn ved skolen. Dette med bakgrunn i nybygg på Brensholmen. Det jobber fire lærere ved skolen, og fagleder har kontor der fire dager i uka.
  • I Sommarøy barnehage går det 12 elever fra 1.-3. trinn som tilhører Brensholmen skole skoleåret 2018-2019. Der jobber det to pedagoger og en assistent. Dette skolestedet er midlertidig, og flytter over til nye Brensholmen skole så snart denne står ferdig.
  • Den gamle Brensholmen skole er revet, men elevene fra 7.-10. trinn går i et skolebygg fra 1950-tallet og i en skolerigg i påvente av nytt bygg. Det er forventet oppstart i nytt bygg høsten 2019. På Brensholmen er det 26 elever skoleåret 2018-2019, og 8 lærere. Rektor har fast kontor på Brensholmen.