Har du behov for hjelpemidler? Kommunen kan tilby enkle hjelpemidler til utlån ved kortvarig behov. Korttidslageret disponerer og drives av Hjelpemiddelservice og er beregnet for hjelpemidler som kan lånes ut i inntil to år. Utlån skjer ved enkel registrering. 

Kontakt oss

Åpningstid: Kl 0800 1545 mandag til fredag (sommertid 15.05-15.09 kl 0800-1500)
Telefon hjelpemiddellager: 400 07 201 - avtalt telefontid mellom kl 1000 og 1400

Besøksadresse: Ressurs Tromsø AS: Gimlevegen 46, 9019 Tromsø
Postadresse: Hjelpemiddelservice, Postboks 3454, 9276 Tromsø

Avdelingsleder: Gunnar Bråten, telefon 400 07 200

Om tilbudet

Hjelpemiddelservice jobber for best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler. Våre serviceteknikere monterer, tilpasser, reparerer, kjører ut og henter inn hjelpemidlene fra kortidslageret. Hjelpemidler som finnes på korttidslageret er: rullatorer, toaletthjelpemidler, dusjstoler, sykesenger og manuelle rullestoler mv.  

Ved varige behov for hjelpemidler og for spesialtilpasset utstyr for eksempel barnehjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler, er det NAV hjelpemiddelsentral som står for utlånet. Hjelpemidlene har vært distriburert av Tromsprodukt siden 2010. 

Dersom et hjelpemiddelbehov viser seg å bli varig, oppfordres eventuelle brukere til å søke direkte til NAV hjelpemiddelsentral Troms på telefon 77 28 33 00.
Trenger du hjelp med søknadsskjema til NAV Hjelpemiddelsentral kan du ta kontakt med Rehabiliteringstjenestens ergo- og fysioterapeuter, eventuelt hjemmetjenesten eller fastlegen. Når det gjelder datahjelpemidler til bruk i skole og hjem, er det ofte skolene som søker.