Behov for tekniske hjelpemidler? Da bør du vite om korttidslageret som kommunen disponerer, og som drives av Tromsprodukt. Korttidslageret er beregnet for hjelpemidler som lånes ut i inntil to år. Utlån skjer ved enkel registrering. 

Søknadsskjema  

Brukerpass


Åpningstid: Kl 0800 1545 mandag til fredag (sommertid 15.05-15.09 kl 0800-1500)
Telefon hjelpemiddellager: 400 07 201 - avtalt telefontid mellom kl 1000 og 1400
Besøksadresse: Tromsprodukt: Gimlevegen 46, 9019 Tromsø
Postadresse: Tromsprodukt hjelpemiddellager, Postboks 3454, 9276 Tromsø
Avdelingsleder: Gunnar Bråten, telefon 400 07 200
 

Tromsprodukt sine serviceteknikere monterer, tilpasser, reparerer, kjører ut og henter inn hjelpemidlene fra kortidslageret. Hjelpemidler som finnes på korttidslageret er: rullatorer, stokker, dusjstoler, sykesenger og manuelle rullestoler mv.  

Ved varige behov for hjelpemidler og for spesialtilpasset utstyr for eksempel barnehjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler, er det NAV hjelpemiddelsentral som står forutlånet. Hjelpemidlene har vært distriburert av Tromsprodukt siden 2010. 

Dersom et hjelpemiddelbehov viser seg å bli varig, oppfordres eventuelle brukere til å søke direkte til NAV hjelpemiddelsentral Troms på telefon 77 28 33 00.

Trenger du hjelp med søknadsskjema til NAV Hjelpemiddelsentral kan du ta kontakt med Rehabiliteringstjenestens ergo- og fysioterapeuter, eventuelt hjemmetjenesten eller fastlegen. Når det gjelder datahjelpemidler til bruk i skole og hjem, er det ofte skolene som søker.

Her finner du kontaktinformasjon til Rehabiliteringstjenesten