Forebyggende helsetjenester leder prosjektet, som skal hjelpe skolebarn i 2., 5. og 8. klasse til å sette ord på vanskelige og vonde tanker og hjelpe dem til å takle tankene.
 
Torsdag og fredag forrige uke var det kurs for helsesøstre og representanter for skolene med psykologspesialist Solfrid Raknes, som har utviklet verktøyet «Psykologisk førstehjelp». Der lærte de teknikker for å snakke med skolebarn om hvordan de skal forholde seg til egne og andres følelser.
 
Verktøyet har som mål å bidra til ferdigheter i hvordan man snakker støttende til seg selv, og dermed muligens også til andre.
 
Verktøyet skal brukes som et forebyggende og helsefremmende gruppetiltak i skolen.
 
- Det er viktig å ha et følelsesspråk. Mye av utageringen vi ser i skolen skjer fordi elevene ikke har ord for å beskrive det som skjer inni dem når de har det vondt. Da går de heller «i lufta» eller roper, sier June Lilleby fra Kroken ungdomsskole.
 
- Vi får et felles språk for hvordan vi skal håndtere følelser i og utenfor klasserommet. Det handler om å mestre det vanskelige i stedet for å tvære ved det. Det handler også om å anerkjenne følelser og ufarliggjøre dem, sier helsesøster Gøril Ottarsen.
 
Å holde negative følelser og tanker i sjakk er viktig i skolehverdagen.
 
- Det er like viktig som å vite hva sju ganger sju er. Hva lærer du på skolen hvis hodet ditt er fullt av det negative som skjedde i friminuttet eller rundt frokostbordet hjemme? Har du det bra med deg selv, gjør du det også bedre faglig, sier prosjektmedarbeiderne May Jorun Martinsen og Anette Karlsen Eines.
 
Verktøyet skal kunne bidra til å forebygge depresjoner og angst blant barn og unge.