• Kirkens SOS: 22 40 00 40

  • Frelsesarmeen: 77 68 31 82

  • Mental helse: 116 123

  • Telefonkontakt for eldre og uføre: 22 41 02 30 eller 22 41 07 33​

  • TryggEst (Blir du utsatt for vold eller overgrep?): 90 79 20 00


– Vi er der for de eldre
 
Alle dagsentrene for eldre er nå stengt i Tromsø kommune. Avdelingsleder Elisabet Sausjord ønsker likevel å understreke at helsevesenet og andre aktører er der for både eldre og pårørende.

Det at de fleste i samfunnet nå holder seg innendørs, store deler av tiden, betyr også lite sosial kontakt med den øvrige verden. Elisabet Sausjord tror at en slik form for sosial isolasjon kan føre til mer angst og depresjon blant eldre. Hun påpeker også at denne gruppen ofte sliter med å få i seg nok næring, spesielt i utfordrende perioder.
 
– Det er naturlig å føle på ensomhet i en slik situasjon vi nå er kommet i. Ensomhet er en vond følelse, men du er ikke alene om å føle på ensomhet, og det finnes måter å komme ut av denne følelsen på. Vi i hjemmetjenesten er der dersom det oppstår kritiske behov, forteller hun.

Stengte dagsenter
Inntil videre holder alle de fem dagsentrene i Tromsø stengt. Dette innebærer at om lag 200 eldre midlertidig har mistet en av sine dagaktivitetstilbud. Avdelingslederen og hennes ansatte arbeider nå med å lage midlertidige tilbud som lar seg gjennomføre i tiden som kommer.
 
– Dette påvirker de eldre og deres pårørende i stor grad, men vi håper at de som har behov for det benytter seg av telefonkontakt i tiden som kommer, sier Sausjord.
 
Dagsentrene jobber hver dag for å begrense ulempene stengningen medfører med å holde kontinuerlig oversikt over risiko og sårbarhet – og ivareta de ulike behov sammen med hjemmetjenesten.
 
Tjenesten har daglig telefonkontakt med mange av sine brukere av dagsentrene for å følge med på hvordan de har det.
 
Telefonkontakt og underholdning
 Ole Kristian Grønli, overlege ved alderspsykiatrisk seksjon ved UNN, mener at det er viktig å opprettholde rutiner og struktur i hverdagen, til tross for ei spesiell tid. Han mener også at det kan være nyttig å utfordre seg selv innen matlaging eller andre hobbyer for å få tankene over på noe annet.
 
– Det er klart at man skal se nyheter, men det er viktig å koble litt av nyhetsbildet også. Kanskje kan man finne fram hyggelige filmer, gode dokumentarer eller annen underholdning, sier han.
 
Grønli tror også at det kan være til stor nytte å ha mer telefonkontakt med familie og andre.

Klikk her for å gå til vår samleside «Alt om korona i Tromsø».