Etter grovtellingen av stemmene natt til tirsdag er det klart at Høyres 16. mandat er det mest utsatte og at SV ligger nærmest til å ta dette. Foreløpig ser det ut til at  Miljøpartiet De Grønne har ett sikkert mandat i det nye kommunestyret i Tromsø kommune som teller 43 representanter.

I morgentimene tirsdag startet fintellingen, men på grunn av at svært mange stemte utenfor sin krets, vil ikke det endelige valgoppgjøret være ferdig før onsdag. Alle stemmene utenfor krets åpnes og legges til sine kretser, og dette er et tidkrevende arbeid som gjøres manuelt. Deretter blir alle kretsene fintelt og alle lister som er rettet blir kontrollert. Når dette arbeidet er ferdig trer valgstyret, som er formannskapet, sammen og godkjenner det endelige valgoppgjøret.

- Hadde det ikke vært for alle stemmene utenfor krets hadde vi hatt resultatet klart i løpet av ettermiddagen, men nå tør vi ikke love resultatet før onsdag, sier valgsekretær Arnt P. Pedersen.

Nå det endelige resultatet er klart vil også alle navnene på de nye kommunestyrerepresentantene og varamedlemmene bli offentliggjort.