Sunday 8 and Monday 9 September 2019, municipal councils and county council elections are held in Tromsø municipality.
 
The Norwegian Directorate of Elections has prepared information brochures about who can vote, when, where and how to vote.
 
The information brochure is available in 16 different languages, both on paper and digitally.
 
Read more: Information brochures
Read more: Do you have the right to vote?
 

E-vote 

Tromsø municipality is one of the municipalities that this year participates in an e-vote trial. On August 5, 54 000 people in the Tromsø municipality receive this year's election card electronically.

You receive the voting card in your digital mailbox or at valg.no

We greatly appreciate if you share this information so that more people know how to use their voting rights.
 

Slik bruker du stemmeretten din

Her finner du informasjonsbrosjyrer om hvordan du kan stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Søndag 8. og mandag 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Tromsø kommune.


Valgdirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer.

Informasjonsbrosjyren for høstens valg er tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.
 

Les mer: Informasjonsbrosjyrer

Les mer: Er du innført i manntallet?
 

Elektronisk valgkort

Tromsø kommune er én av kommunene som i år deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Den 5. august mottar 54 000 personer i Tromsø kommune årets valgkort elektronisk.

Du mottar valgkortet i din digitale postkasse eller på valg.no. 
 

Les mer: Valgkortet i høst er digitalt
 

Vi setter stor pris på om du deler denne informasjonen, slik at flere vet hvordan de kan bruke sin stemmerett.