Å ha hund gir trivsel og glede for mange, men innebærer også et stort ansvar for deg som hundeeier. Tromsø kommune ønsker å legge til rette for postitivt og ansvarlig hundehold der både de som har hund og andre brukere av byen og friområdene føler seg velkommen. Hundeeiere plikter å overholde bestemmelser om båndtvang og plukke opp etter hunden.
 • Du må påse at hunden din ikke volder skade på folk, dyr eller eiendom. Du må også sørge for at hunden ikke er til ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal eier avverge at hunden skaper utrygge situasjoner for andre.
 • Les mer i Lov om hundehold
I hele Tromsø kommune er det båndtvang  i perioden 1. april til 20. august. 

Båndtvangsbestemmelser i Tromsø kommune

Skiløper

Sikring av hund med båndtvang
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen.

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året i
 • boligstrøk, sentrum og handelssenter i hele kommunen
 • på og ved skolegårder, barnehager, gravlunder, i lysløyper og i anlegg for lek, idrett og sport
 • på områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder; Telegrafbukta og Sydspissen friområder (avgrenset av sjøen og Strandvegen/Kvaløyvegen, herunder Folkeparken), Charlottenlund friområde (avgrenset av skiløypene og veiene rundt), Prestvannet (avgrenset av veiene rundt) og Solmyra/Myrbakken friluftsområde på Nord-Tromsøya. 
Videre er omtrent hele Tromsø kommune definert som reinbeiteområde, og rein kan forekomme på alle tider av året. Dette må en som hundeeier være bevisst på. Eventuelle søknader om dispensasjon for båndtvang, ved f. eks fuglehundprøver o.l. skal rettes til Tromsø kommune. Dispensasjon forutsetter uansett at det foreligger samtykke fra grunneieren.

​Skolegårder og barnehager skal ikke brukes til hundelufting.

Her kan du lese mer om sikring av hund med båndtvang
Politivedtektene for Tromsø kommune
Forskrift om hundehold, Tromsø kommune

Hundedritt

HundeboksFriområdene og byrommet skal ikke tilgrises av hundedritt og hundeholder plikter å fjerne dette der det kan være til sjenanse for andre. Hundeeier bør også tenke på at hundedritt kan være smittespreder til andre hunder og mennesker. Hundeposer er et personlig ansvar som hver enkelt må ha med seg ut.

Forskrift om hundehold i Tromsø kommune

 • Hundeeier plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i tettbygd strøk og friområder i tilknytning til tettbygd strøk og i opparbeidede turløyper og skiløyper.
Tromsø kommune samt flere borettslag og velforeninger har satt ut hundebokser der hundeholder kan bli kvitt hundeposer. Hundeposer skal ikke kastes i søppelbokser i busskur på grunn av lukt.

Her finner du kart over hundebokser

Her finner du kart over hvor det står hundebokser i Tromsø!

Tromsø kommune har satt ut hundebokser primært i tilknytning til friområder. I tillegg til dette har borettslag og velforeninger kjøpt inn hundebokser og betaler for tømming av disse i sine områder. Totalt er det ca 100 hundebokser i Tromsø kommune. Om ditt borettslag eller velforening vil ha en hundeboks, kan denne kjøpes for nettopris ferdig oppsatt kr 5000 inkl mva. Årlig avgift for en tømming i uka utført av ASVO er kr 2000.
 
Kontakt friluftsrådgiver Henrik Romsaas, Tromsø kommune, Park, idrett og friluft på e-post henrik.romsaas@tromso.kommune.no eller telefon 992 52 495 dersom dette er av interesse.

Charlottenlund hundepark

HundeparkenCharlottenlund aktivitets- og friluftsområde er det en inngjerdet hundepark (39x18 m) og en småhundpark (10x10 m) der hunder kan få sosialiseres med andre hunder - og gjerne hundeeierne med andre hundeeiere. Parken skal ikke erstatte annen fysisk aktivitet for hunden og skal heller ikke tjene som hundeluftegård.

Parken har en egen gruppe på Facebook Charlottenlund hundepark,der hundeeiere kan avtale å møtes eller diskutere relevante temaer.

I hundeparken kan hunden slippes på eget ansvar. Hunder bør ikke tas rett fra bil til hundeparken, men luftes først slik at de har mulighet til å gå av seg litt energi og gjøre fra seg før de går inn i hundeparken. Ved inngangen til hundeparken henger en hundeboks. Parkering på parkeringsplassen ved Charlottenlund.

For små hunder er det etablert egne småhundtider. På disse tidspunktene er det kun hunder under 10 kg som har tilgang til den største parken. I samme tidsrom kan alle hunder benytte den minste parken.

Småhundtidene er onsdag kl 18-20 og lørdag kl 15-17.

Følgende trivselsregler gjelder for hundeparken:
 • Hundeparken er et sted for sosialisering, ikke et sted hvor hunden skal få løpt fra seg. Ta eventuelt en tur før hunden slippes inn.
 • Hundelenka skal tas av i slusa før hunden kommer inn i parken. Halsbånd bør ha åpning med klips slik at det kan tas enkelt av om det oppstår situasjoner der hunden setter seg fast i andre hunder. Seler frarådes.
 • Eier skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs. Pass særlig på når nye hunder er på vei inn.
 • Hunden skal aldri forlates alene i parken.
 • Barn må være i stand til å kunne håndtere hunden og eventuelle konflikter med andre hunder om de er i parken alene.
 • Hundebæsj og annet avfall skal fjernes.
 • Tisper med løpetid har ikke adgang til parken.
 • Ønsker du å benytte godbiter eller leker i parken, må dette avklares med de andre som er der.
 • Hunden skal være vaksinert og fri for smittsomme sykdommer/plager ved bruk av parken.
 • Hundeparken er åpen for alle hunder og deres eiere, bortsett fra ulovlige raser og hunder med atferds-/aggresjonsproblemer.
 • Dersom du har en utrygg hund, benytt parken når det ikke er andre der og hunden din ikke er til fare for andre eiere eller hunder.
 • Det må ikke settes opp faste innretninger uten etter avtale med Tromsø kommune – Park, idrett og friluft.
 • Ved gjennomføring av arrangement, for eksempel dressurkurs, må det innhentes tillatelse fra Tromsø kommune – Park, idrett og friluft.
 • Som hundeeier er du økonomisk ansvarlig dersom hunden din skader andre dyr, mennesker eller utstyr.
 • Utvis normal folke- og hundeskikk, så blir det hyggelig for alle i parken.
Tromsø kommune har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår på hund, eier eller andre ved bruk av området.
 
Vis hensyn til øvrige brukere av området.

Henvendelser om hundeparken, kontakt friluftsrådgiver Henrik Romsaas, Tromsø kommune, Park, idrett og friluft på e-post henrik.romsaas@tromso.kommune.no eller telefon 992 52 495.

Løse hunder

Hvis noen finner en hund som går løs bør den bli satt forsvarlig fast slik at den ikke springer videre, er til skade for noen eller selv lider nød, samtidig som det blir ringt til politiet på 02800. Politiet vil ta kontakt med Viking som utfører oppdraget på vegne av politiet. Viking har lokaler til å ivareta en hittet hund inntil 72t. Hvis hunden ikke blir hentet innen 72t, vil politiet etter Hundeloven § 10 kunne selge, omplassere eller avlive hunden etter 1 uke.

 

Prisen for en hundeeier på å få hunden tilbake kan variere, en utlevering med det samme vil bli ca 2000-3000 kr. Pris vil avhengig av hvor hunden blir hentet, hvor den evt leveres eller hvor lang tid det tar å få eier til å hente hunden hos Viking.

 

Viking har også åpnet for at privatpersoner kan kontakte dem direkte på tlf 06000 eller 91924000 lokalt i Tromsø. I disse tilfellene må også den som har funnet en løs hund sette den fast slik at Viking kan komme til en adresse. Hundeeier vil også ved denne løsningen måtte betale gebyr tilsvarende det som er beskrevet over.

Dersom en tar hunden i forvaring kan en også etterlyse eier ved å legge ut bilde og beskrivelse på Dyrebeskyttelsen Tromsø sine facebooksider. Mange hunder blir gjenforent raskt og effektivt med eier på denne måten. Om eier ikke melder seg innen rimelig tid bør Politiet eller Viking kontaktes som beskrevet over.