Å ha hund gir trivsel og glede for mange, men innebærer også et stort ansvar for deg som hundeeier. Tromsø kommune ønsker å legge til rette for postitivt og ansvarlig hundehold der både de som har hund og andre brukere av byen og friområdene føler seg velkommen. Hundeeiere plikter å overholde bestemmelser om båndtvang og plukke opp etter hunden.
 • Du må påse at hunden din ikke volder skade på folk, dyr eller eiendom. Du må også sørge for at hunden ikke er til ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal eier avverge at hunden skaper utrygge situasjoner for andre.
 • Les mere i Lov om hundehold
I hele Tromsø kommune er det båndtvang  i perioden 1. april til 20. august. 

Båndtvangsbestemmelser i Tromsø kommune

Skiløper

Sikring av hund med båndtvang
I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder i hele kommunen.

I tillegg skal hunder holdes i bånd hele året i
 • boligstrøk, sentrum og handelssenter i hele kommunen
 • på og ved skolegårder, barnehager, gravlunder, i lysløyper og i anlegg for lek, idrett og sport
 • på områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder; Telegrafbukta og Sydspissen friområder (avgrenset av sjøen og Strandvegen/Kvaløyvegen, herunder Folkeparken), Charlottenlund friområde (avgrenset av skiløypene og veiene rundt), Prestvannet (avgrenset av veiene rundt) og Solmyra/Myrbakken friluftsområde på Nord-Tromsøya. 
Videre er omtrent hele Tromsø kommune definert som reinbeiteområde, og rein kan forekomme på alle tider av året. Dette må en som hundeeier være bevisst på. Eventuelle søknader om dispensasjon for båndtvang, ved f. eks fuglehundprøver o.l. skal rettes til Tromsø kommune. Dispensasjon forutsetter uansett at det foreligger samtykke fra grunneieren.

​Skolegårder og barnehager skal ikke brukes til hundelufting.

Her kan du lese mer om sikring av hund med båndtvang
Politivedtektene for Tromsø kommune
Forskrift om hundehold, Tromsø kommune

Hundedritt

HundeboksFriområdene og byrommet skal ikke tilgrises av hundedritt og hundeholder plikter å fjerne dette der det kan være til sjenanse for andre. Hundeeier bør også tenke på at hundedritt kan være smittespreder til andre hunder og mennesker. Hundeposer er et personlig ansvar som hver enkelt må ha med seg ut.

Forskrift om hundehold i Tromsø kommune

 • Hundeeier plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i tettbygd strøk og friområder i tilknytning til tettbygd strøk og i opparbeidede turløyper og skiløyper.
Tromsø kommune samt flere borettslag og velforeninger har satt ut hundebokser der hundeholder kan bli kvitt hundeposer. Hundeposer skal ikke kastes i søppelbokser i busskur på grunn av lukt.

Her finner du kart over hundebokser

Kartet viser plassering av hundebokser i Tromsø kommune. Ved å klikke på ikonet for den enkelte hundeboks kommer det fram informasjon om hvem som drifter hundeboksen og tømmedag. Tromsø ASVO tømmer boksene. Hundeboksene desinfiseres to ganger hvert år.Tromsø kommune har satt ut hundebokser primært i tilknytning til friområder. I tillegg til dette har borettslag og velforeninger kjøpt inn hundebokser og betaler for tømming av disse i sine områder. Totalt er det ca 70 hundebokser i Tromsø kommune. Om ditt borettslag eller velforening vil ha en hundeboks, kan denne kjøpes for nettopris ferdig oppsatt kr 5000 inkl mva. Årlig avgift for en tømming i uka utført av ASVO er kr 2000.
 
Ta kontakt med henrik.romsaas@tromso.kommune.no dersom dette er av interesse.

Charlottenlund hundepark

HundeparkenCharlottenlund aktivitets- og friluftsområde er det en inngjerdet hundepark der hunder kan få sosialiseres med andre hunder - og gjerne hundeeierne med andre hundeeiere. Parken skal ikke erstatte annen fysisk aktivitet for hunden og skal heller ikke tjene som hundeluftegård.

Parken har en egen gruppe på Facebook Charlottenlund hundepark,der hundeeiere kan avtale å møtes eller diskutere relevante temaer.

I hundeparken kan hunden slippes på eget ansvar. Hunder bør ikke tas rett fra bil til hundeparken, men luftes først slik at de har mulighet til å gå av seg litt energi og gjøre fra seg før de går inn i hundeparken. Ved inngangen til hundeparken henger en hundeboks. Parkering på parkeringsplassen ved Charlottenlund.

For små hunder er det etablert egne småhundtider. På disse tidspunktene er det kun hunder under 10 kg som har tilgang til parken.

Småhundtidene er onsdag kl 18-20 og lørdag kl 14-16.

Følgende ordensregler gjelder for hundeparken
 • Hundebåndet skal tas av inne i slusa.
 • Eier/hundefører skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs.
 • Parken skal ikke brukes av hunder med smittsomme sykdommer - er du i tvil skal hunden sjekkes av veterinær.
 • Hundeekskrementer og annet avfall skal fjernes. 
 • Tisper med løpetid må ikke slippes fri på området. 
 • Ønsker du å benytte godbiter i parken, må dette avklares med de andre som er der.
 • Hundeparken er for sosialisering og ikke et sted hvor hunden skal få løpt fra seg. Ta eventuelt en tur før hunden slippes inn. 
 • Det må ikke settes opp faste innretninger uten etter avtale med Tromsø kommune - Park og veg. 
 • Ved gjennomføring av arrangement, for eksempel dressurkurs, må det innhentes tillatelse fra Tromsø kommune - Park og veg.
Tromsø kommune har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår på hund, eier eller andre ved bruk av området.
 
Vis hensyn til øvrige brukere av området.

Henvendelser om hundeparken, kontakt Henrik Romsaas, Tromsø kommune, Park på e-post henrik.romsaas@tromso.kommune.no eller telefon 992 52 495.