Det er eier og bruker av fyringsanlegget som har ansvar for at forbudet overholdes.

Forbudet er vedtatt av Stortinget, og reguleres av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Det er imidlertid kommunen som har ansvaret for å se til at forbudet overholdes.


Ditt fyringsanlegg er ditt ansvar

Forbudet gjelder all bruk av fossil mineralolje/fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger, både til hovedoppvarming og tilleggsoppvarming (spisslast).

Dette omfatter også midlertidige bygninger som brakker, såfremt de har tekniske installasjoner som varmeinstallasjoner.

Det gjøres ikke forskjell på om bygningen er på land eller ikke.

Det er eier og bruker av fyringsanlegget som har ansvar for at forbudet overholdes. 
 

Unntak

Forbudet gjelder ikke for bioolje/biofyringsolje, biodiesel og bioparafin, og gass.

I tillegg er det noen bygninger som er unntatt fra forbudet gjennom forskriftens § 2. Dette gjelder:

  • Enkelte bygg som ikke er tilkoblet strømnettet.

  • Bygningsoppvarming der hovedformålet er produksjon.

  • Driftsbygninger i landbruket frem til 1.januar 2025.

  • Sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1.januar 2025.

  • Fjernvarmeanlegg fra og med 1 MW.

 Det er i tillegg gjort unntak av hensyn til forsyningssikkerhet i § 6, og ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde i § 7.
 

Hvem kan søke om unntak fra forbudet?

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet dersom særlig grunner foreligger jf. forskriftens § 12 om unntak.

Eier eller bruker av fyringsanlegget må skriftlig søke kommunen om unntak fra forbudet, og søknaden må være godt begrunnet.

Unntakshjemmelen brukes med varsomhet. Det skal svært mye til for at høye kostnader alene kan begrunne unntak etter § 12 i forskriften.

Søknad sendes til postmottak@tromso.kommune.no.


Har du spørsmål?

Har du en oljetank i tilknytning til fyringsanlegget ditt og lurer på hva du skal gjøre med den? Les om det her: Har du oljetank?

Ved spørsmål, ta kontakt med klima- og miljørådgiver Anja Johnsen på e-post: anja.johnsen@tromso.kommune.no.