Tromsø – på lik linje med alle byer, regioner og land – må jobbe målrettet med attraktivitet i en tid der befolkningstallet går ned og det er skjerpet konkurranse om kompetanse og ressurser. Det handler om byens og regionens bærekraft, bolyst og framtid.

Hva er essensen av Tromsø? Tromsø kommune jakter den, sammen med gode samarbeidspartnere. Er vi Nordens Paris fortsatt? Er det naturen eller kafeene og utelivet som er Tromsøs sjel? Eller kanskje det er noe helt annet som gjør at du gleder deg til å komme hjem når du har vært borte en stund? Er det tromsøværingene som gjør at du trives her, og hva kjennertegner i så fall dem?

Vi vil finne fellesnevnerne som hele Tromsø kan kjenne seg igjen i, slik at vi sammen kan fortelle den moderne historien om Tromsø.

Nå vil vi gjerne høre hva du synes! Bidra gjennom å besvare to spørsmål anonymt.

Her finner du spørsmålene.