Idrettsprisen tildeles personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet. Det kan være en person eller flere som har oppnådd gode resultater som bidrar til å sette Tromsø på kartet eller som på en annen måte har gjort en fortjenstefull innstas for idretten i Tromsø.

Fjorårets pris ble tildelt Bjørn Steinar Johansen, TILs materialforvalter og altmuligmann gjennom nesten 70 år i klubben.

Send inn ditt forslag med en begrunnelse til Idrettsrådet på epost tromso.idrettsrad@nif.idrett.no - kandidatene vurderes av idrettsutvalget.
Frist: 13. november

Vinnerne offentliggjøres av Tromsøs ordfører under utdelingen på et kommunestyremøte. Forslagene er unntatt offentligheten.