Hvert år utdeles Tromsø kommunes likestillingspris. Alle kan sende inn forslag på institusjon, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner som bor eller virker i kommunen til Likestillingsutvalget. Kandidatene må ha gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd. 
 
Tidligere har vi blant annet løftet frem Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus. Krisesenteret, Kafe X og siste pris som gikk til Pål Jakobsen for sitt brennende engasjement for å utjevne forskjell mellom jentene og guttene i idretten.
 
Skriftlig forslag til kandidater må inneholde disse opplysningene:  
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Begrunnelse for hvorfor du/dere mener denne kandidaten bør få tildelt prisen
  • Ditt egen navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
Likestillingsutvalget velger ut kandidatene.
 
Forslag sendes til:

Likestillingsutvalget, Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no
 
Frist for innsending er 12. november 2018.