Tromsø kommune har vedtatt en plastfri by-plan, med mange tiltak og handlinger som skal øke bevisstheten rundt plastbruk, og plast som miljøproblem. Mange privatpersoner, organisasjoner og bedrifter har begynt arbeidet, og noen har holdt på lenge. Tromsø kommune ønsker nå å gjøre stas på disse pådriverne.

Prisen vil være på kr 10.000,- og deles ut til den, eller de, som har satt plastproblemet på dagsordenen eller gjort en praktisk innsats for byen eller naturen i Tromsø. I juryen blir det lagt vekt på at prismottakeren har vært et godt eksempel for andre aktører. Prisen kan gå til private eller offentlige virksomheter, organisasjoner eller privatpersoner.

Her kan du laste ned hele handlingsplanen for Tromsø som plastfri by. 

Slik innstiller du
Send en e-post til Lars.Ferdinand.Overgaard@tromso.kommune.no, med «Plastfri pris» i emnefeltet, med navn på kandidat, og begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 15. september. Alle kan innstille. Vi håper på mange gode forslag!
Prisen vil deles ut under kommunestyremøtet den 25. september.

Disse sitter i juryen
Juryen består av Bo Eide, klima- og miljørådgiver i Tromsø kommune, Bengt Åge Lind, salgssjef i Remiks næring, en representant fra de naturfaglige forskningsmiljøene i Tromsø, og en representant fra en av byens miljøorganisasjoner.