Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - planlegging

Hvilken plan gjelder?

Her finner du oversikt over oppstart av planarbeid og sidt vedtatte planer. I planinnsyn kan du se planer med bestemmelser.

Vedtatte planer

En oversikt over vedtatte planer finnes her

PlanInnsyn - porten til kommunens planarkiv

En selvbetjeningsløsning der alle plandata i kommunen presenteres samlet. Her kan både gjeldende planer og planer under arbeid presenteres sammen med:
  • Opplysninger om planens status i planprosessen
  • Aktuelle plandokumenter
  • Bakgrunnskart, flybilder og 3D visning med mulighet for utskrift
  • Andre relevante temadata

GISLINE PlanInnsyn er en selvbetjeningsløsning på nett, der alle plandata i kommunen presenteres samlet. Her kan både gjeldene og planer under arbeid presenteres sammen med:
PlanInnsyn

Temakart fra Kommuneplanens arealdel til nedlasting:

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: