Fra og med skoleåret 2019-2020 er det vedtatt nye skolekretsgrenser for enkelte skoler. Endringer av kretsgrenser er gjort på Bjerkaker, Fagereng og Gyllenborg skolekrets.

Hovedregelen er at et barn skal begynne på sin nærskole eller den skolen de sokner til. Alle skal derfor skrives inn på denne skolen, selv om man ønsker skolebytte. Ta kontakt med den skolen barnet sokner til.

Se kart over skolekretsgrensene - du kan søke på adressen din i kartet og da vil den skolen du sokner til komme opp.