Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - planlegging

Hvor går Tromsø?

 
Del 1 : til nå   Del 2 : nå   Del 3: 2015
         
hgt_1.jpg   hgt__2.jpg   hgt2015_100x91.jpg
         

Utstillingen «Hvor går Tromsø?» var Tromsø kommunes bidrag til Arkitekturens år, som var en landsomfattende markering av Norske Arkitekters Landsforbunds 100-årsjubileum. I hele 2011 ble det arrangert små og store prosjekter som søkte å utfordre, utvide og berike folks forhold til arkitektur. Det overordnede temaet for markeringen, «Endringsrom», handler om endringene i samfunnet og hvordan disse forandrer arkitekturens rolle. Forhold som urbanisering og klimaendringer er i større grad enn tidligere med på å påvirke utformingen av våre bygde omgivelser. Urbaniseringen i Norge har kommet langt, men fortsatt opplever byer som Tromsø en sterk vekst. Byene representerer opphopninger av blant annet miljømessige utfordringer, men er også i stor grad nøkkelen til å løse disse. Det er bakgrunnen for prosjektet «Framtidens byer», som finansierer denne utstillingen. «Framtidens byer» er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge hvor hovedmålet er å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i.

«Hvor går Tromsø?» er en tredelt utstilling. Del 1 handler om Tromsø bys historiske utvikling, del 2 tar for seg noen forhold ved den aktuelle urbane situasjonen, og del 3 spekulerer i hvordan framtidas Tromsø kan komme til se ut. Den røde tråden gjennom alle de tre delene er hvilke krefter som har vært, er, eller vil være styrende for arkitekturen og byutviklingen i Tromsø, og hvordan ulike interesser, motiver og ideologier manifesterer seg i fysisk form. Utstillingen er et innspill i den kontinuerlige debatten om Tromsø, og hva denne byen er og kan bli. Hensikten er ikke å fremme argumenter for en bestemt sak, men heller å bidra til en felles kunnskapsplattform som argumentasjon kan baseres på. «Hvor går Tromsø?» søker å styrke den kollektive urbane hukommelsen og øke bevisstheten om aktuelle og potensielle framtidige problemstillinger knyttet til arkitektur og byutvikling.

En forståelse for hvordan politiske og økonomiske interesser gir seg fysiske utslag i byen er avgjørende for å kunne diskutere byens framtid. Tromsø har etter hvert skapt en kultur for inkluderende og åpen byutvikling, som også har blitt lagt merke til internasjonalt, og vi ønsker at kommunens bidrag til arkitekturens år skal bygge videre på og følge opp denne kulturen. Det er meningen at materialet i utstillingen skal være så nøytralt og objektivt som mulig, men det er likevel viktig å huske på at all informasjon har en avsender.

 

Hjem Del 1 : til nå Del 2 : nå
     

Prøv også våre gratis apper for iPad og iPhone:
Hvor går Tromsø? del 1: til nå
Hvor går Tromsø? del 2: nå

 

 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: