I et forsøk på å finne svar gikk barna grundig til verks. De har utforsket og lært mye om reinsdyr. Hva de spiser til ulike årstider og hvordan tarm og fordøyelsessystemet til reinen fungerer. De brukte direkte undersøkelser, mikroskop, bøker, internett og eksperimenter i utforskingen sin.

 Forsker 1.jpg

Hvert år deler Naturfagsenteret (nasjonalt senter for naturfag i opplæringa) ut Forskerfrøprisen til to barnehager i Norge som viser god evne til å stimulere til naturfaglig utforskning, fremme forståelse for bærekraftig utvikling, ivareta barnas nysgjerrighet og undring.

 Forsker 2.jpg
 
Målet har ikke nødvendigvis vært å finne eksakte svar, men heller ivareta og legge til rette for barnas nysgjerrighet og utforskertrang.

Prisen ble delt ut mandag 3. februar i på Lærernes hus i Oslo under barnehagekonferansen Forskerfrø. På neste års konferanse skal barna fra Skittenelv barnehage selv få presentere forskningsprosjektet sitt.