Folkehelseinstituttet konkluderer at nivået som er målt ikke utgjør noen helsefare. Det er ikke påvist noen kobling til vindkraftutbyggingen på Rødfjell/Kvitfjell.

På grunn av usikkerhet knyttet til prøvene og fortsatt høyt bakterieinnhold i lokale vannkilder anbefaler Mattilsynet at utkjøring av drikkevann til Buvika fortsetter.

Rådet om å ikke drikke vann fra Gammelflateelva i Sjøtun som ikke er kokt, opprettholdes på grunn av påviste bakterier. 

Det er i dag ikke anbefalt tiltak fra Mattilsynet i området Brensholmen/Sommarøya. 

Dersom man ser spor av olje i drikkevannet, eller merker lukt eller smak av olje, må dette meldes til enten lokalt vannverk eller Tromsø kommune.

Det er ikke påvist hvor forurensing av hydrokarboner i prøvene kommer fra. Det er tatt nye prøver i området og det blir tatt nye, jevnlige prøver.

Kontakt: Vannvakta Tromsø kommune (døgnåpen telefon) – tlf. 970 09 010