Otium bo- og velferdssenter planlegges etter prinsipper om boliggjøring og integrering i nærmiljøet. Otium skal være en møteplass for alle generasjoner og speile at Tromsø er en flerkulturell kommune og by. Dette er også førende for kunsten i senteret. Senteret er under bygging og skal tas i bruk høsten 2018.

Tromsø kommune inviterer til en begrenset idékonkurranse i to faser. I fase én - som er åpen - etterspørres en konseptuell idé for kunstnerisk behandling av vertikale flater/ vegger i utvalgte fellesarealer. Forslagene evalueres etter oppgitte kriterier i konkurransegrunnlaget.

Frist for innlevering
Frist for innlevering i fase én i idékonkurransen er fredag 27. oktober 2017 kl 14.00. For fase to vil frist for innlevering av skisseprosjekt være onsdag 28. februar 2018.
Kunsten skal være ferdig innen september 2018, når senteret tas i bruk. 
 
Les mer om idékonkurransen her.