idunn Idunn er Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Det tilbys unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av 49 ulike fagtidsskrifter.

Idunn.no (innholdet) er kun tilgjengelig på bibliotekets lokaler.