Satsningsområder

Grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse.