Besøksadresse: Tromvik skole, 9107 Tromvik
Telefon: 913 94 923

Åpningstid
Annenhver onsdag kl. 09:15 - 13:30

Utenom åpningstid
Henvendelser rettes til Sentrum legekontor
Telefon: 77 66 60 50

Post til legekontoret sendes
Sentrum legekontor, Killengreensgate 7, 9008 Tromsø