Helsetjenesten i Tromsø fengsel er et tilbud til innsatte, og er ikke åpent for publikum.

Besøksadresse: Tromsø fengsel, Balders veg 15, 9019 Tromsø
Postadresse: Helsetjenesten i Tromsø fengsel, Postboks 3260, 9275 Tromsø
Telefon Helsetjenesten i Tromsø fengsel: 77 60 86 96
Telefonvakta Tromsø fengsel: 77 60 86 00