Tromsø kommune har friluftsområder av nasjonal og internasjonal standard.

Her finner du oversikt over ski- og turløyper, fjelløyper, Tromsømarka, parker og uteområder og friluftsliv i Tromsø. Friluftslivskartlegging i Tromsø kommune 

Tilskudd til fysisk aktivitet, friluftsliv og viltformål

Lag, foreninger og enkeltpersoner som driver med helsefremmende aktiviteter og/ eller tilrettelegger for dette i lokalsamfunnet oppfordres til å søke.

Her finner du oversikt over de ulike tilskuddsordningene du kan søke på.