Aktivitetsavdelingen:
Åpningstid kl 0900–1500

Faste aktiviteter:
Mandagstreff for beboere kl 1030
Onsdagstreff kl 1100–1230
Torsdag: Fellesfrokost (annen hver torsdag) kl 1000-1100
Fredag: Bingo kl 1000-1130. Andakt kl 1200

De fleste av aktivitetene foregår i kafeens trivelige lokale. Kafeen har åpent alle dager mellom kl 0900-1500 minus lørdag. Her dekkes opp til deilig kakedisk hele dagen og middagsservering fra kl 1230.

Aktivitetsavdelingen driver dagsenter for beboere og hjemmeboende på Sør – Tromsøya og sentrum.
Dagavdelingen tilbyr ulike aktiviteter i snekkeravdelingen, trim, avislesing og formingsaktiviteter. I tillegg stimuleres det til sosial trening i form av ulike utflukter.

Avdelingen gir også dagsentertilbud for demente.
De deltar i aktivitetstilbudet på Laureng. Dagsenteret stimulerer til sosial aktivitet som sang, høyt lesning og ulike utflukter.

Brukere av avdelingen blir kjørt til og fra dagsenteret av transporttjenesten.

For nærmere informasjon kontakt:
Lene L. Svendsen (leder) 777 57 021
Kristin K. Pettersen 777 57 026

Enhetsleder
Oddgeir Djupnes
Telefon: 776 97 733 / 480 34 674
E-post: oddgeir.djupnes@tromso.kommune.no