Telefon: 916 64 353
(politisk rådgiver Thomas Birkeland)
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Om ordføreren

Røymo har en mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Hun har blant annet jobbet som seksjonsleder for NAV, vært leder for Færingen Terapeutiske Samfunn, politisk rådgiver i UD og jobbet som barnehageassistent. I 1999 ble hun for første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø.

Følg ordføreren på Facebook og Twitter.

Ordførerens uke

Ordfører og varaordfører - uke 48

KRISTIN RØYMO, ordfører


Mandag

Kl. 08.00  Samhandlingsfrokost med Næringsforeningen
Kl. 11.00  Arbeidsgiverutvalg
Kl. 14.00  Saksflyt

Tirsdag

Arktisk forum, Brussel

Onsdag

Arktisk forum, Brussel

Torsdag

Arktisk forum, Brussel

Fredag

Kontordag

Lørdag

Kl. 12.00  Polaria 20 år

Søndag

Kl. 15.00  Tenning av julegrana 


JARLE AARBAKKE, varaordfører

Mandag

Kl. 08.00  Samhandlingsfrokost med Næringsforeningen
Kl. 11.00  Arbeidsgiverutvalg
Kl. 14.00  Saksflyt

Tirsdag

Kl. 10.00  Forberedelse til formannskapet
Kl. 12.00  Formannskapsmøte
Kl. 13.00  Møte om Oslomodellen

Onsdag

Kl. 10.00  Samarbeidspartimøte

Torsdag

Kl. 09.00  Åpning av Fiskebåt Nord årsmøte
Kl. 11.15  Møte med USAs ambassadør
Kl. 13.00  Intervju med the National Italian Television

Fredag

Tromskonferansen

Kl. 12.00  Åpning av Himmel og hav


Spørsmål rettes til Ellen Zahl Jonasse på e-post ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no eller telefon 926 09796

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Jarle Aarbakke_høyde_533x800_300x450.jpgVaraordfører: Jarle Aarbakke
Telefon: 950 89 092 / 916 64 353 (politisk rådgiver Thomas Birkeland)
E-post: jarle.aarbakke@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 
Om varaordføreren
Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) er professor emeritus i farmakologi (legemiddellære). Han var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 har tidligere vært leder av Universitets- og høgskolerådet.

Ordførerens rådgivere

Thomas Birkeland
Telefon: 916 64 353
E-post: thomas.birkeland@tromso.kommune.no 

Ellen Zahl Jonassen
Telefon: 926 09796
E-post: ellen.zahl.jonassen@tromso.kommune.no

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Seksjon for politisk sekretariat
Telefon: 482 55 853
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no