Telefon: 911 39673 (Politisk rådgiver Robert Greiner)
E-post: kristin.roymo@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren) 
 
Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Om ordføreren

Røymo har en mastergrad i Peace and Conflict Transformation fra UiT. Hun har blant annet jobbet som seksjonsleder for NAV, vært leder for Færingen Terapeutiske Samfunn, politisk rådgiver i UD og jobbet som barnehageassistent. I 1999 ble hun for første gang valgt inn i kommunestyret i Tromsø.

Følg ordføreren på Facebook og Twitter.

Ordførerens uke

Ordfører og varaordførers uke 25

KRISTIN RØYMO

Mandag


Kl. 09.00  Morgenmøte
Kl. 10.00  Dele ut handlenett for plastfri by
Kl. 10.30  Møte med Bodø kommune
Kl. 12.00  Forberedelser til Formannskapsmøte
Kl. 14.00  Gjennomgang av saker
Kl. 18.00  Gruppemøte

Tirsdag

Kl. 09.00  Koordineringsmøte
Kl. 10.15  Åpning av nasjonal beredskapskonferanse
Kl. 12.00  Formannskap
Kl. 14.00  Møte om byvekstavtalen
Kl. 17.00  Privat

Onsdag

Kl. 09.00  Kommunestyremøte

Torsdag

Kl. 10.00  Planleggingsdag med politiske rådgivere

Fredag

Kl. 10.00  Regionrådsmøte
Kl. 14.00  Åpning av Prostneset
Kl. 18.00  Middag Prostneset


JARLE AARBAKKE

Mandag

Kl. 09.00  Morgenmøte
Kl. 10.00  Kransenedleggelse Roald Amundsen-markering
Kl. 12.00  Forberedelser til Formannskapet
Kl. 14.00  Gjennomgang av saker
Kl. 16.00  Generalforsamling i NOSO

Tirsdag

Kl. 10.00  Privat avtale
Kl. 12.00  Formannskapsmøte

Onsdag

Kl. 09.00  Kommunestyre

Torsdag

Kontordag

Fredag

Kl. 10.00  Regionrådet
Kl. 14.00  Vigsel
Kl. 14.30  Vigsel

Spørsmål rettes til Robert Greiner på e-post robert.greiner@tromso.kommune.no eller telefon 911 39673

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Jarle Aarbakke_høyde_533x800_300x450.jpgVaraordfører: Jarle Aarbakke
Telefon: 950 89 092
E-post: jarle.aarbakke@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no​
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 
Om varaordføreren
Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) er professor emeritus i farmakologi (legemiddellære). Han var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 har tidligere vært leder av Universitets- og høgskolerådet.

Ordførerens rådgivere

Robert Greiner
Telefon: 911 39 673
E-post: robert.greiner@tromso.kommune.no

Eirin Kristin Kjær
Telefon: 922 95915
E-post: eirin.kristin.kjaer@tromso.kommune.no

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver.

Administrativ sekretær

Torunn Bjerke Sandnes, Stab for politisk og administrativ ledelse
Telefon: 482 55 853
E-post: torunn.bjerke.sandnes@tromso.kommune.no

E-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no 
(Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren)

Administrasjon

Forfall til politiske møter, andre spørsmål ved verv og utvalg meldes på e-post til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no