Besøksadresse: Kaigata 3-5, sentrum (bak SAS-hotellet)
Postadresse: Postboks 680, 9257 Tromsø
Telefon: 77 60 80 50
Telefaks: 77 60 80 51

Nettside