Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte i Tromsø kommune kan endre egne opplysninger på selvbetjening.tromso.kommune.no

  Vis alle

Fant ingen oppføringer [2].


Søket ga ingen treff.
Brann- og sikkerhetsrådgiver, Byggforvaltningen
Mob 48291669
Tlf 48291669

Prosjektleder folkehelseprosjekt - barn og unges psykisk helse og rusforebygging, Stab for oppvekst, utdanning og kultur
Mob 90043462
Tlf 99711194

Plan- og utviklingsleder, Kultur og idrett, Kunst og kultur
Mob 95034333
Tlf 95034333

Leder Plan og utbygging, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 91575225
Tlf 91575225

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 48110294
Tlf 48110294

Fag- og kvalitetskoordinator, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Mob 93261062
Tlf 93261062

Planlegger, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 90531564
Tlf 90531564

Fag- og kvalitetskoordinator, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Mob 90830437
Tlf 90830437

Planlegger, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 45482293
Tlf 45482293

Ingeniør, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Tlf 48024968

Planlegger, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 99525788
Tlf 99525788

Planlegger, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 94841899
Tlf 94841899

Rådgiver, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 99098659
Tlf 99098659

Ergoterapeut og Synskontakt, Midtbyen hjemmetjeneste, Fysio-og ergoterapi for voksne
Mob 47452541
Tlf 47452541

Fagleder helse og omsorg, Seksjon for IT og arkiv
Mob 99520016
Tlf 99520016

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 91368577
Tlf 91368577

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Tlf 95259723

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 47232382
Tlf 47232382

Prosjektleder, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 95009477
Tlf 95009477

Ansvarlig for rekruttering, interaksjon og ung mediekompetanse, Kultur og idrett, Tvibit
Tlf 94808184

Ingeniør HMS ROS og beredskap, Seksjon for vann og avløp, stab
Mob 90859230
Tlf 90859230

Faglærer Kunst og håndverk/ Mat og helse, Ramfjord skole
Mob 90896941
Tlf 91314902

Planlegger/rådgiver, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 91804682
Tlf 91804682

Arbeidsleder Bydelskafe og Kantine, Otium bo- og velferdssenter, kjøkken
Mob 91713556
Tlf 92634148

By- og samferdselsplanlegger, Seksjon for byutvikling, Klima, miljø og landbruk
Tlf 90097386

Kst. leder DKS og DKSS, Kultur og idrett, Kulturell skolesekk
Mob 97083542
Tlf 95033934

Miljøingeniør/planlegger, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 91541985
Tlf 91541985

Rådgiver, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 46959317
Tlf 46959317

Koordinator Koronavaksinering og Helsesykepleier i Flyktninghelsetjenesten, Avdeling for helse og omsorg, kommunehelse
Tlf 95402105

Ingeniør/ VA-søknader og detaljplaner, Seksjon for vann og avløp, Kundeservice
Mob 90689120
Tlf 90689120

Spesialfysioterapeut, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, Tverrfaglig ressurs, Fysio/ergo barn og unge
Mob 90846318
Tlf 90846318

Rådgiver eHelse, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 91717956
Tlf 91717956

Regnskapskonsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 90735247
Tlf 90735247

Rådgiver ledelse og organisasjonsutvikling, Seksjon for personal og organisasjonsutvikling
Mob 95208095
Tlf 95208095

Økonomirådgiver, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Tlf 90513682

Økonomirådgiver, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 46862759
Tlf 46862759

Rådgiver, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 90597698
Tlf 90597698

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 94822547
Tlf 94822547

Yrkes- og utdanningsrådgiver og sosialpedagogisk rådgiver, Tromstun skole
Mob 90859195
Tlf 90859195

Koordinator plan, Seksjon for vann og avløp, Plan og utbygging
Mob 91249981
Tlf 91249981

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 90144610
Tlf 47907920

Leder, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 92428721
Tlf 92428721

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 90144610
Tlf 48022699

Økonomirådgiver, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 48026441
Tlf 48026441

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 90369814
Tlf 90369814

IT-konsulent og Bilansvarlig, Seksjon for IT og arkiv
Mob 40448781
Tlf 40448781

Farmasøyt, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 95882102
Tlf 95882102

Økonomirådgiver, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 48287347
Tlf 48287347

Praksiskoordinator/Rådgiver, Avdeling for helse og omsorg, pleie og omsorg
Mob 95861636
Tlf 95861636

Fagarbeider /rus og psykiskhelse, Enhet for psykisk helse og rus, Bøya boligtjeneste
Tlf 48997369

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 48029255
Tlf 48029255

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 90644606
Tlf 90644606

Saksbehandler, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 48029805
Tlf 48029805

Konsulent, Seksjon for regnskap og innfordring, Regnskap og fakturasenter
Mob 90144610
Tlf 48035325

Fagarbeider /rus og psykiskhelse, Enhet for psykisk helse og rus, Bøya boligtjeneste

Plan- og prosjektleder Tvibit, Kultur og idrett, Tvibit
Mob 95206499
Tlf 95206499

Lektor og kontaktlærer 9D - Faglærer i norsk, KRLE og praktiske-/estetiske fag, Grønnåsen skole
Mob 90518262
Tlf 90551396

Ergoterapeut for barn og unge 0-18 år, Tverrfaglig ressurs, Fysio/ergo barn og unge
Mob 40429231
Tlf 40429231

Spesial ergoterapeut for barn og unge, 0-18 år, Tverrfaglig ressurs, Fysio/ergo barn og unge
Mob 94144721
Tlf 94144721

Fag- og kvalitetskoordinator/ Spesialergoterapeut med master i psykisk helse, Enhet for psykisk helse og rus, Brua administrasjon
Mob 90238080
Tlf 90238080

Rådgiver Vann og avløp, Seksjon for vann og avløp, adm.
Mob 97513988
Tlf 97513988

Klima og miljørådgiver, Seksjon for byutvikling, Klima, miljø og landbruk
Mob 48299524
Tlf 48299524

Saksbehandler, undersøkelse og tiltak, team 3, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 40830642
Tlf 40830642

Klima- og miljørådgiver, Seksjon for byutvikling, Klima, miljø og landbruk
Mob 94845148
Tlf 94845148

Saksbehandler, undersøkelse og tiltak, team 3, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 48892071
Tlf 48892071

Konstituert avdelingsdirektør Helse og omsorg, Avdeling for helse og omsorg, adm.
Mob 47234906
Tlf 47234906

Avdelingsdirektør helse og omsorg, Avdeling for helse og omsorg, adm.

Sosionom med videreutdanning, barneansvarlig og verneombud i avdeling Bølgen oppfølgingstjeneste, Enhet for psykisk helse og rus, Bølgen oppfølgingstjeneste
Mob 46916921
Tlf 46916921

Prosjektleder og byggforvalter, Byggforvaltningen
Mob 94780737
Tlf 94780737

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 97540446
Tlf 92235162

Biblioteksjef, Bibliotek og byarkiv, adm.
Tlf 41212155

Barne-og ungdomsarbeider, Fagereng skole
Mob 92671493
Tlf 92671493

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 90603837
Tlf 40450602

Fagsykepleier, Forskning- og utviklingsavdelingen
Mob 90732983
Tlf 90732983

Barne og ungdomsarbeider, Gyllenvang barnehage
Mob 95880452
Tlf 95880452

Barne og ungdomsarbeider, Gyllenvang barnehage
Mob 97714543
Tlf 97714543

Enhetsleder, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 95089166
Tlf 95089166

Konsulent, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 91607483
Tlf 91607483

Konsulent, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Tlf 91595469

Konsulent, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 91595531
Tlf 91595531

Fagleder og rådgiver, Boligkontoret
Mob 90043810
Tlf 90043810

Leder, Kultur og idrett, Tvibit
Mob 90981082
Tlf 94809461

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40645949
Tlf 40645949

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40613629
Tlf 40613629

Barne og ungdomsarbeider, Elvestrand barnehage
Mob 93657697
Tlf 93657697

Barne og ungdomsarbeider, Workinnmarka barnehage

Integreringskonsulent, Kultur og idrett, adm.
Mob 95035418
Tlf 95035418

Kulturinformasjonskonsulent, Kultur og idrett, adm.
Mob 95018566
Tlf 95018566

Barne- og ungdomsarbeider, Slettaelva barnehage

Barne- og ungdomsarbeider, Skjelnan skole
Mob 99749367
Tlf 99749367

Konsulent, Kultur og idrett, Tvibit
Mob 91133682
Tlf 91133682

Barne- og ungdomsarbeider, Bymyra barnehage
Mob 97111636
Tlf 97111636

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 45231580
Tlf 45231580

Kultur og idrett, Tromsdalen kulturhus

Assistent, Arbeid og aktivitet, DREIS
Mob 90918048
Tlf 90918048

Sekretær, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 91616954
Tlf 91616954

Fagleder, Kultur og idrett, Fritidsseksjon
Mob 91637508
Tlf 91637508

Arrangementsansvarlig, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 48196006
Tlf 40727657

Barne- og ungdomsarbeider, Solneset barnehage

Barne og ungdomsarbeider, Solneset barnehage
Mob 90690373
Tlf 90690373

Barne- og Ungdomsarbeider, Templarheimen barnehage
Mob 97691071
Tlf 97691071

Arbeidsleder, Arbeid og aktivitet, DREIS
Mob 95482000
Tlf 95482000

Fagarbeider, Arbeid og aktivitet, DREIS
Tlf 91156567

Barne-og ungdomsarbeider, Slettaelva barnehage

Barne- og ungdomsarbeider, Solneset barnehage

Barn og ungdomsarbeider, Skittenelv barnehage
Mob 94240637
Tlf 94240637

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 90256334
Tlf 90256334

Prosjektleder, Kultur og idrett, Tvibit
Tlf 77697870

Assistent, Bibliotek og byarkiv, adm.

Assistent, Arbeid og aktivitet, DREIS
Mob 47395504
Tlf 47395504

Barne- og ungdomsarbeider, Bjerkaker skole
Mob 97753433
Tlf 97753433

Bibliotekassistent, Bibliotek og byarkiv, adm.
Tlf 98426746

Barne- og ungdomsarbeider, Tromsdalen barnehage

Assistent, Koordinerende helse-og omsorgskontor

Rådgiver, Forskning- og utviklingsavdelingen
Mob 95048462
Tlf 95048462

Saksbehandler lån og tilskudd, Boligkontoret
Tlf 47450230

Prosjektleder, Forskning- og utviklingsavdelingen

Administrasjonskonsulent, Seksjon for IT og arkiv
Mob 47667113
Tlf 47667113

Fagarbeider, Byggdrift, Adm, kultur- og idrettsbygg
Mob 91809441
Tlf 91809441

Kulturkonsulent, Kultur og idrett, adm.
Mob 90234293
Tlf 90234293

Kunstrådgiver, Kultur og idrett, adm.
Mob 97545029
Tlf 97545029

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Tlf 92878909

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, Bokbuss
Mob 92487658
Tlf 92487658

Prosjektleder, Kultur og idrett, Tvibit
Mob 95800903
Tlf 95800903

Prosjektleder, Seksjon for plan og utvikling
Mob 95163436
Tlf 95163436

Leder USHT Troms, Forskning- og utviklingsavdelingen
Mob 48034599
Tlf 48034599

Servicemedarbeider, Bydrift, Offentlige parker og uterom
Mob 41417076
Tlf 41417076

Prosjektleder, Seksjon for IT og arkiv
Tlf 90032040

Vaktmester, Byggdrift, Adm, kultur- og idrettsbygg
Tlf 99581796

Fag- og utviklingskonsulent, Barneverntjenesten, Ressursavdelingen
Mob 90145148
Tlf 90145148

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 48296419
Tlf 48296419

Fagarbeider, Seksjon for IT og arkiv
Mob 48990182
Tlf 48990182

Bibliotekar, Bibliotek og byrakiv, Kretsfengslet
Mob 40645616
Tlf 40645616

Vaktmester, Byggdrift, Adm, kultur- og idrettsbygg
Mob 41756619
Tlf 41756619

Vaktmester, Byggdrift, Adm, kultur- og idrettsbygg
Mob 95089003
Tlf 95089003

Fagarbeider, Bydrift, Offentlige parker og uterom
Tlf 95941547

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40645132
Tlf 40645132

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 92882478
Tlf 92882478

Poet & Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40644446
Tlf 40644446

Sekretær, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40726842
Tlf 40726842

Barne- og ungdomsarbeider, Fjellveien barnehage

Saksbehandler, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90918183
Tlf 90918183

Barne-og ungdomsarbeider, Slettaelva barnehage
Mob 45231753
Tlf 45231753

Arkivar, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90915558
Tlf 90915558

Trivselskoordinator, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Mob 91682715
Tlf 91682715

Rådgiver/ Prosjektleder, Forskning- og utviklingsavdelingen
Mob 90664977
Tlf 90664977

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 90624562
Tlf 90624562

Personalkonsulent, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Mob 95298695
Tlf 95298695

Barne og ungdomsarbeider, Kjosen barnehage
Mob 90743985
Tlf 90743985

Barne-og ungdomsarbeider, Slettaelva barnehage
Mob 91870981
Tlf 94780175

Skoletjenesten, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 99436497
Tlf 92878477

Miljøterapaut, Kultur og idrett, Fritidsseksjon
Mob 47310837
Tlf 47310837

Adjunkt og IKT-veileder, Tromsdalen skole
Mob 99023474
Tlf 47719473

Realfaglærer og karriereveileder, Langnes skole
Tlf 468 56 505 / 948 68 944

Fagarbeider, Arbeid og aktivitet, Tindfoten dagtilbud

Fagarbeider, Seksjon for personal og organisasjonsutvikling
Mob 95045953
Tlf 95045953

Vernepleier, Arbeid og aktivitet, DREIS
Mob 48229388
Tlf 48229388

Teamleder, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 40831184
Tlf 40831184

Stabssjef, Stab for økonomi og utvikling
Mob 95800890
Tlf 95800890

Aktivitetskoordinator, Kultur og idrett, Tvibit
Tlf 77697870

Fagarbeider, Seksjon for IT og arkiv
Mob 91000248
Tlf 91000248

Konsulent, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90719324
Tlf 90719324

Barne-og ungdomsarbeider, Lakselvbukt barnehage
Mob 47635207
Tlf 47635207

Teamleder, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 40029295
Tlf 40029295

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 94806782
Tlf 94806782

Fagarbeider, Bydrift, Offentlige parker og uterom

Sekretær dekkhotell, Arbeid og aktivitet, DREIS
Tlf 91836037

Prosjektleder, Seksjon for IT og arkiv
Mob 99535865
Tlf 99535865

Ergoterapeut, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Tlf 47601401

Prosjektleder, Seksjon for plan og utvikling

Sekretær, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon

Renholder, Arbeid og aktivitet, DREIS

Rådgiver, Kultur og idrett, Tvibit
Mob 94481836
Tlf 94481836

Fag og kvalitetskoordinator, Helsetjenester, Pandemiavdeling
Mob 46841158
Tlf 46841158

Barne-og ungdomsarbeider, Slettaelva barnehage
Mob 90604392
Tlf 90604392

Arkivar, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90845585
Tlf 90845585

Fagarbeider, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 99500064
Tlf 99500064

Assistent, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 92296962
Tlf 92296962

Fagarbeider, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 40587252
Tlf 40587252

Fagarbeider, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 99235623
Tlf 99235623

Sykepleier, Otium bo- og velferdssenter, natt

Barne- og ungdomsarbeider, Tomasjordneset barnehage
Mob 95237194
Tlf 95237194

Fagarbeider, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 41108518
Tlf 41108518

Sykepleier, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 94890342
Tlf 94890342

Helsefagarbeider, Arbeid og aktivitet, Fiolvegen aktivitetshus
Mob 99373023
Tlf 99373023

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Tlf 47455693

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 90985148
Tlf 90985148

Barne- og ungdomsarbeider, Workinnmarka barnehage
Mob 95064624
Tlf 95064624

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40727063
Tlf 40727063

Fagarbeider, Arbeid og aktivitet, DREIS

Prosjektleder, Seksjon for plan og utvikling
Mob 40491371
Tlf 40491371

Rådgiver, Forskning- og utviklingsavdelingen
Tlf 94409413

Bibliotekfaglig leder, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 97171954
Tlf 97171954

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 91240089
Tlf 91240089

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Tlf 40827046

Fagarbeider, Otium bo- og velferdssenter, natt
Mob 46443357
Tlf 46443357

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 90521687
Tlf 90521687

Utvikler, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90418439
Tlf 90418439

Konsulent, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 91599087
Tlf 91599087

Spesialsykepleier, Otium bo- og velferdssenter, natt
Tlf 47366191

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 41409369
Tlf 41409369

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Tlf 91352022

Professor og psykologspesialisti, Forebyggende helsetjenester, adm.

Assistent, Otium bo- og velferdssenter, natt

Konsulent, Kultur og idrett, Alfheim allaktivitetshus

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen
Mob 90047618
Tlf 90047618

Tekniker, Kultur og idrett, Tvibit
Tlf 48990095

Tekniker, Kultur og idrett, Tvibit
Tlf 48990095

Leder Musikk, Kultur og idrett, Tvibit
Tlf 77697870

Fag- og Kvalitetskoordinator, Midtbyen hjemmetjeneste, adm.
Tlf 90690186

Otium bo- og velferdssenter, natt

Barne- og ungdomsarbeider, Fjellveien barnehage
Mob 92847923
Tlf 92847923

Arbeidsleder dekkhotell, Arbeid og aktivitet, DREIS
Mob 91363648
Tlf 91363648

Konsulent, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90823127
Tlf 90823127

Barne og ungdomsarbeider, Vikran barnehage
Tlf 93068259

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Undersøkelse og tiltaksavdelingen

Fag - og kvalitetskoordinator, Omsorgstjenesten Langnes, adm.
Mob 90475971
Tlf 90475971

Hendelsesleder, Seksjon for IT og arkiv
Tlf 48004693

Assistent, Otium bo- og velferdssenter, natt

Fag og utviklingskonsulent, Barneverntjenesten, Omsorgsavdelingen
Mob 40031790
Tlf 40031790

Hjelpepleier, Arbeid og aktivitet, Tindfoten dagtilbud
Mob 94720565
Tlf 94720565

Ergoterapeut, Arbeid og aktivitet, Tindfoten dagtilbud

Personalkonsulent, Arbeid og aktivitet, administrasjon
Tlf 90252504

Barne- og Ungdomsarbeider, Skjelnan barnehage

Adjunkt m/tilleggsut, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 90095977
Tlf 90095977

Fagarbeider, Arbeid og aktivitet, Tindfoten dagtilbud

Konsulent, fjernlån, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 90231384
Tlf 90231384

Sykepleier, Otium bo- og velferdssenter, avd. 4DE

Hjelpepleier, Otium bo- og velferdssenter, avd. 2DE

Informasjonssikkerhetsleder (CISO), Stab for økonomi og utvikling
Mob 48030208
Tlf 48030208

Helsefagarbeider, Otium bo- og velferdssenter, avd. 2AB

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.

Hjelpepleier, Otium bo- og velferdssenter, avd. 4DE
Tlf 45679065

Litteraturformidler, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40613891
Tlf 40613891

Bibliotekfaglig leder, Bibliotek og byarkiv, adm.
Tlf 92873425

Kulturvernrådgiver, Kultur og idrett, Kulturvern
Mob 95851670
Tlf 95851670

Seksjonsleder, Seksjon for vann og avløp, adm.
Mob 90643216
Tlf 90643216

Konsulent, Seksjon for vann og avløp, stab
Mob 91572691
Tlf 91572691

Koordinator/Veileder, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 95304741
Tlf 95304741

Vernepleier, Tverrfaglig ressurs, Tildelingskontor barn og unge
Mob 95002587
Tlf 95002587

Ergoterapeut, Tverrfaglig ressurs, Tildelingskontor barn og unge
Mob 90939753
Tlf 90939753

Personalrådgiver, Stab for personal og organisasjon
Mob 91007693
Tlf 91007693

Servicekonsulent, Seksjon for kommunikasjon og innbyggerservice, Servicetorget
Mob 46941738
Tlf 46941738

Kvalitetsleder og HMS- Ansvarlig, Fagrent, adm.
Mob 91398676
Tlf 91398676

Enhetsleder, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Mob 40033717
Tlf 40033717

Sekretær, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Tlf 94164874

Rådgiver, Seksjon for IT og arkiv
Mob 97698273
Tlf 97698273

Kommuneplanlegger, Seksjon for plan og utvikling
Mob 90067625
Tlf 90067625

Arbeidsleder, Bydrift, Offentlige parker og uterom
Mob 48151786
Tlf 48151786

Fag- og kvalitetskoordinator/sykepleier, Helsetjenester, Pandemiavdeling
Mob 91877558
Tlf 91877558

Administrasjonskonsulent, Stab for politisk og administrativ ledelse
Mob 97578360
Tlf 97578360

Avdelingsdirektør, Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
Mob 47452044
Tlf 47452044

Servicekonsulent, Seksjon for kommunikasjon og innbyggerservice, Servicetorget
Mob 46917375
Tlf 46917375

Konsulent, Stab for oppvekst, utdanning og kultur
Mob 90878226
Tlf 90878226

Finansrådgiver, Stab for økonomi og utvikling
Mob 92403178
Tlf 92403178

Rådgiver/ fotograf, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 40768189
Tlf 40768189

Fagarbeider, Bydrift, Offentlige parker og uterom

Klubbleder, Kultur og idrett, Alfheim allaktivitetshus
Tlf 5192/5193

Bibliotekar, Bibliotek og byarkiv, adm.
Mob 90030898
Tlf 92811077

Barne- og ungdomsarbeider, Tromsdalen skole
Mob 92460382
Tlf 92460382

Vaktmester, Byggdrift, Adm, kultur- og idrettsbygg
Mob 95092568
Tlf 95092568

Arkivar/Konsulent, Seksjon for IT og arkiv
Mob 90550255
Tlf 90550255

Fysioterapeut, Otium bo- og velferdssenter, administrasjon
Mob 90207328
Tlf 45230764

Demenskoordinator / spesialsykepleier, Koordinerende helse-og omsorgskontor
Mob 40031810
Tlf 40031810

Personalkonsulent, Avdeling for helse og omsorg, stab
Mob 48278343
Tlf 48278343

Miljøterapeut, Arbeid og aktivitet, DREIS
Mob 93283755
Tlf 93283755

Avdelingsleder, Otium bo- og velferdssenter, avd. 2DE
Tlf 48278237

Fagarbeider, Bydrift, Offentlige parker og uterom
Tlf 48254398

Konsulent, Stab for oppvekst, utdanning og kultur
Mob 90412983
Tlf 90412983

Assistent, Seksjon for personal og organisasjonsutvikling
Mob 47029269
Tlf 47029269