Koordinerende Team er en del av Tildelingskontoret for omsorgstjenester og består av fem personer med ulik faglig og yrkesmessig erfaring.

Adresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø (gamle hovedpostkontoret).

Koordinerede Team
Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilbud, rettigheter og muligheter for deg selv eller andre.

Felles e-postadresse

Teamleder Heidi Matre
Telefon: 950 05 283

Liss Johansen
Telefon: 911 57 487

Anne Lise Pedersen
Telefon: 918 74 097 

Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen
Telefon: 400 31 810 

Om koordinerende team

Teamet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Teamet skal jobbe både på individ- og systemnivå. På individnivå skal det jobbes for å få til gode løsninger på tvers av etater, sektorer og enheter. Dette skjer i hovedsak ved at det utpekes en koordinator. Denne vil være ansvarlig for å koordinere tjenestene rundt den enkelte, og individuell plan kan være et viktig redskap i denne sammenheng. I noen spesielle saker vil teamet ha ansvar for koordinering, men vil ikke ha ansvar i enkeltsaker over tid.

På systemnivå skal teamet blant annet inngå samarbeidsavtaler med eksterne parter, få på plass ulike fagnettverk innad i kommunen og arbeide med informasjon, samarbeid og koordinering generelt. Teamet har systemansvar for individuelle planer i kommunen og dette innebærer bl.a. undervisning, veiledning og oppfølging av koordinatorer, samt oversikt over planer og koordinatorer i kommunen.