Viltnemnda

Melding om skadet vilt gis til politiet på telefon 02800

Leder: Arnold Hauan
Telefon: 952 42 223

Nestleder: Elin Jørgensen
Telefon: 950 89 163

Viltnemndas medlemmer 2015-2019

 
Medlemmer (2011-2015) E-post
1. Arnold Hauan arnohaua@online.no
2. Elin Jørgensen elin.jorgensen@tromso.kommune.no
3. Stein Vakoinen stein@valkoinen.no
4. Cicilie Yttergård Jensen Cicilie.Yttergard.Jensen@tromso.kommune.no
5. Ole M. Johansen ole@tromstaxi.no
6. Jan Erik Nilsen Jan-e-n@online.no
7. Trine Hilbertsen trihil@online.no
 
Varamedlemmer
 
1. Tormod Ingebrigtsen  
2. Anne-Linn Lernes  
3. Ellen Øseth  
4. Børge Kjersem  
5. Arnulf Kaspersen  
6. Ane Elene Johansen  
7. Nils Erik Bjørklund