Tildelingskontoret søker etter oppdragstakere som avlastere og støttekontakter til brukere i alle aldersgrupper, med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsnedsettelser. Oppdragene vil variere i forhold til brukers behov.

Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb, studie, uføretrygd, for spreke pensjonister etc.

Antall timer støttekontakt som eventuelt innvilges avgjøres av kommunen. Støttekontakt omfatter bl.a. tilbud om å gå tur, gå på kino, deltakelse på fritidsaktiviteter som søker ønsker å delta på mv.

Søknad og mere informasjon 
Her laster du ned søknad om å få jobbe som støttekontakt i Tromsø kommune (DOC) (PDF). Du kan også kontakte Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester for mere informasjon.