Tildelingskontoret søker etter oppdragstakere som avlastere og støttekontakter til brukere i alle aldersgrupper, med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsnedsettelser. Oppdragene vil variere i forhold til brukers behov. Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb, studie, uføretrygd, for spreke pensjonister mv.

Antall timer som eventuelt innvilges avgjøres av kommunen. Støttekontakt omfatter bl.a. tilbud om å gå tur, gå på kino, deltakelse på fritidsaktiviteter som søker ønsker å delta på mv.

Søknad og mere informasjon 
denne siden kan du laste ned søknadsskjema. Du kan også kontakte Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.