Her vil dere få en del nyttig informasjon som kan være med på å skape et godt samarbeid mellom beboer, pårørende og personalet ved sykehjemmet.

Mortensnes sykehjem var innflyttningsklart i januar 2000 og eies og drives av Tromsø kommune. Sykehjemmet er en del av bygningene ved Mortensnes omsorgssenter og ligger fint til med god utsikt til sjøen og Kvaløya. Det er lagt vekt på uteområdet med benker og asfalterte veier slik at det er lett fremkommelig for bl.a. rullestolbrukere.

Avdelingene er organisert med hver sin avdelingsleder som er direkte underlagt enhetsleder.

Sykehjemmet har 80 plasser fordelt på fire avdelinger:

  • 1. etg. avd. Bjerkely pleieavdeling 19 plasser
  • 1. etg. avd. Solstua skjermet enhet 9 plasser
  • 2. etg. avd. Utsikten pleieavdeling 28 plasser
  • Korttidsavdelingen Mellomvegen har 24 korttidsplasser

Besøk

Vi håper familien og vennene dine vil komme ofte på besøk. De kan selvsagt komme når som helst. Ønsker dere å være i det felles oppholdsrommet må dere ta hensyn til de andre beboerne. Pårørende må gjerne ta med seg beboer hjem på besøk, ut på tur, kafe, kirke osv. Fra kl 19.00 vil hoveddøren være låst. Besøkende må da ringe på til den avdeling de skal til. Det hender at personalet er opptatt og at det kan ta litt tid før døren blir åpnet. Vi ber om forståelse for dette.

Beboers rettigheter

Taushetsplikt
I følge kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har enhver som utfører tjenester eller arbeider i kommunens helse- og sosialtjeneste taushetsplikt. Som hovedregel er opplysninger om noens personlige forhold underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter alle opplysninger som er knyttet til en person, uten hensyn til om opplysningene ansees som følsomme eller ikke.
 
Rettigheter
Lov om pasientrettigheter sier noe om beboers rettigheter. Beboer har rett til medvirkning og informasjon. Beboers pårørende er den beboer oppgir som nærmeste pårørende.
 
Klage/klageadgang
Hensikten med håndtering av klager er først og fremst å kunne tilpasse og utvikle tjenesten i tråd med beboernes ønsker og behov. Den enkelte avdelingsleder må i hvert tilfelle vurdere klagens innhold og omfang. De aller fleste klager behandles ved sykehjemmet. Klager som er av en slik art at den berører grunnleggende forhold i tjenesten, må avklares og varsles videre til ansvarlig myndighet som er fylkeslegen.
 
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenester
For å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter Kommunehelsetjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets egenverd og livsførsel, er det laget en forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Denne er tilgjengelig i avdelingen.
 
Brukerråd
Brukerrådet er et rådgivende organ for Mortensnes sykehjem. Det består av representanter for beboere/pårørende, representant for ansatte og enhetsleder som er sekretær for rådet.
 
Viktig informasjon
I korridoren ved hver avdeling henger oppslagstavler. Der finnes bl.a. informasjon om felles aktiviteter, referat fra møter i pårørendegruppa, navn på kontaktpersoner osv.

Ergoterapeut og fysioterapeut

Får du behov for tilpasning av hjelpemidler eller fysioterapi kan sykehjemmet sende henvisning til ergoterapeut eller fysioterapeut.

Frisør og fotpleie

  • Det er egen frisørsalong ved sykehjemmet. Personalet er behjelpelig med timebestilling.
  • Du kan få stelt føttene av fotpleier. Personalet er behjelpelig med timebestilling. Behandlingen betaler du selv.

Lege

3 dager i uka på dagtid har sykehjemmet legetjeneste. Legen vil undersøke deg når du har flyttet inn ved avdelingen og ellers hvis du får behov for det. En grundig undersøkelse gjøres en gang per år. Legevakta betjener sykehjemmet på ettermiddager, natt, helge- og høytidsdager.

Mat og drikke

Vi ser på måltidene som en god anledning for fellesskap og hygge. Hver gruppe har sitt eget kjøkken med spiseplass. Måltidene kan derfor tilpasses det tidspunktet som passer best for den enkelte beboer. Du kan velge om du vil spise på kjøkkenet sammen med de andre beboerne eller på ditt eget rom.

Mortensnes venner

Deltar bl. a. ved ulike arrangementer som sosialt samvær, konserter, bingo, andakt, turer osv. Ta kontakt med trivselskoordinator ved sykehjemmet dersom du ønsker å bli med i Mortensnes venner, eller ønsker mer informasjon om gruppa.

Møblering

Du får eget rom på ca 26 kvm som er kombinert stue og soverom, samt eget bad i tillegg. Rommet er møblert med seng, nattbord, garderobeskap. Enkelte rom har i tillegg hvilestol m/skammel, besøksstol, lite bord og eventuelt en liten reol. Møblering utover dette må du sørge for selv, men det bør være plass til eventuelle hjelpemidler og til at personalet får utføre arbeidet sitt. Du kan også bytte ut noen av sykehjemmets møbler/gardiner med dine egne.
 
Bilder m.m. må festes slik at veggen skades minst mulig. Det kan gjøres avtale med vaktmester slik at nødvendig utstyr er tilgjengelig. Rommet er ditt private område. Du kan få egen nøkkel dersom du ønsker det.

Organisering av pleien – primærkontakt

Hver beboer har en egen primærkontakt. Primærkontakten har ansvaret for å etablere et samarbeidsforhold til beboer og pårørende. Det tas utgangspunkt i beboers egne ønsker, behov og ressurser. Primærkontakten er spesielt ansvarlig for å gi informasjon av generell og spesiell karakter. Han/hun avtaler praktiske ting angående penger/innkjøp av klær/ frisør/fotpleie m.m. Samarbeid og god kontakt er viktig for å skape en verdifull og trivelig hverdag for alle parter.

Parkering

Biler må parkeres på parkeringsplassen og ikke foran hovedinngangen. Det er viktig å ta hensyn til dette fordi det alltid må være god plass for spesiell persontransport(rullestolbrukere), ambulanse, brannbil osv.

Tannbehandling

Som beboer på sykehjem har du rett til gratis tannbehandling. Vi samarbeider med Nordøya tannklinikk. Tannpleiere kommer regelmessig til sykehjemmet og foretar undersøkelser av tenner, proteser osv. Ønsker du å benytte privat tannlege må du betale det selv.

Telefon og TV

  • Du kan bestille og få installert telefon på rommet ditt. Dette må du betale selv og telefonregningen kommer i ditt navn.
  • Det finnes tv og video på fellesstuene. Du må gjerne ha ditt eget TV. Det er kabelantenne-uttak på hvert beboerrom.

Vask og merking av klær

Private klær vaskes ved sykehjemmets vaskeri. Vi er takknemlig dersom beboer eller pårørende merker privat tøy. Avdelingen bestiller nummer/navnelapper som syes på. Det anbefales klær som tåler maskinvask. Beboer er selv ansvarlig for tøy som må vaskes ekstra skånsomt/renses og for klær som trenger reparasjon. Sengetøy, håndklær, vaskekluter holdes av sykehjemmet.

Verdisaker og kontanter

Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for verdisaker som smykker, sølvtøy og lignende, samt kontanter som oppbevares på rommet til beboer. Penger til personlige utgifter som for eksempel frisør, fotpleie og lignende kan settes inn på beboerkonto nr.4750 11 76 687 og merkes med beboers navn. Kontanter til nevnte utgifter kan da hentes hos sykehjemmets sekretær mot kvittering.