Nettsted: Andersdal og Kristofferjord utviklingslag

Bygdene Andersdal og Kristofferjord ligger på sørsiden av Ramfjorden og grenser mot Balsfjord. Avstanden/reisetiden til Tromsø sentrum er ca 45 km/45 min. Den samlede folkemengde er vel 200. Hovednæringene her er jordbruk og skogbruk.