Skittenelv ligger ca 25 km nord for Tromsø på fastlandssiden. De fleste har arbeidsplassen sin i Tromsø, foruten noen få  som driver fiske.