Nettsted: Skulsfjord og Lyfjord utviklingslag

Skulsfjord og Lyfjord er to bygder som ligger nordvest på Kvaløya. Avstanden til Tromsø sentrum er på henholdvis 25 og 22 km. En stor del av befolkningen dagpendler inn til Tromsø sentrum. Lokalt er folk sysselsatt innenfor jordbruk og fiske.