Nettsted: Søndre Ringvassøy

Søndre Ringvassøy ligger på solsiden av Kvalsundet, på den delen av Ringvassøya som tilhører Tromsø kommune. Den geografiske utstrekning strekker seg fra Glimma i sør til Skarsfjord i nord. Avstanden til Tromsø sentrum er på 28 km. Havbruksstasjonen i Kårvik er den største arbeidsplassen i området.