Tromsø kommune har en rekke byggeprosjekter gående til en hver tid. Det kan være nybygg, tilbygg, rehabiliterings- og renoveringsprosjekter, utbygging, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikkevann og avløpsvann, samt vannbasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.

Pågående prosjekter i Tromsø kommune


For ytterligere opplysninger om byggeprosjektene kontakt:
Eiendom, rådgiver Lars Svenson, telefon 77 79 03 87/ 908 69 603
Vann og avløp, prosjektleder Cato Lind Eriksen, telefon 77 79 14 52/ 416 90 608