tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

Tilbakestrømning av forurensede væsker til drikkevannsnettet er en reell trussel mot det trygge gode drikkevannet vi har i Tromsø. Vann og avløp går ved årsskiftet i gang med en kampanje for å øke bevisstheten rundt tilbakestrømning og tilbakestrømningsvern/ tilbakeslagssikring. Vi vil da be om en tilbakemelding fra enkelte av våre abonnenter på om de har tilbakeslagssikring og om denne blir kontrollert jevnlig. Skjema for tilbakeslagssikring.

Tilbakeslagssikring

 

 

 

Væskekategorier

Norsk Standard (NS-EN 1717) beskriver fem væskekategorier. Det er denne kategorien som avgjør hvilken form for tilbakeslagssikring som er tilstrekkelig.

Kategori

Væske

Eksempel

1

Væske som brukes til drikkevann og som kommer direkte fra et fordelingssystem for drikkevann.

Dette er det vannet som vanligvis kommer ut av kranen din.

2

Væske som ikke utgjør noen helserisiko for mennesker. Væsken anses å være egnet for konsum, men kan ha endret smak, lukt, farge eller temperatur.

For eksempel vann fra varmtvannstanken din hjemme.

3

Væske som utgjør en viss helserisiko på grunn av nærvær av et eller flere skadelige stoffer.

Vanntilkobling til varmtvannsradiatorer, sprinkelanlegg og lignende.

4

Væske som utgjør en helserisiko på grunn av nærvær av et eller flere giftige stoffer, radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer.

Bilvaskehaller, kjemiske laboratorier, badebasseng med desinfeksjonssystem, kjemisk renseutstyr, oppvaskmaskin i storkjøkken.

5

Væske som utgjør en helserisiko på grunn av nærvær av mikroorganismer eller virus.

Basseng uten desinfeksjonssystem, avløpsvann, bakteriologiske laboratorier.