Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
  • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer. (Lukket selskap) 
  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område. (Åpent arrangement)

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Hva koster det?

  • Lukket selskap: Gebyrsatsen for lukkede arrangementer, som for eksempel bryllup, jubileer og firmafester, er for tiden kr. 360 per arrangement.
  • Åpent arrangement:  Minimumsgebyr for intill 500 deltakere er 500kr. Over 500 deltakere er gebyret minimum 4.800 kroner. Endelig beløp avhenger av antall liter alkohol som selges.
Du får ikke tilbakebetalt gebyret selv om søknaden ikke innvilges. 

Hvor lang tid tar det å få svar?

  • Lukket selskap: Dersom du har sendt fullstendig søknad om skjenkebevilling til (ambulerende skjenkebevilling) behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedag er. Dette gjelder f.eks bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer.
  • Åpent arrangement: Søknad om skjenkebevilling for arrangementer som er åpne for publikum (enkelt anledning) tar inntil fire uker.

Hvordan får du svar?

Svaret sendes som post til adressen som oppgis i søknaden.