vårkonferansen 2018.jpgÅrskontroll som forebyggende og helsefremmende tiltak v. avansert geriatrisk sykepleier Kine Nordmo-Stykket og fag– og
kvalitetskoordinator Eirin Sofie Pedersen, hjemmetjenesten Tromsø kommune

 Fra passiv mottaker til aktiv deltaker v. fysioterapeut Anne Lise Fenes, Kvæfjord kommune

Den faglige skjermen v. sykepleier Ann Lovis Molund og sykepleier Birgitte Olsen, hjemmetjenesten                     
Kåfjord kommune

Kunnskap og observasjon satt i system v. spesialsykepleier Mari-Ann Benonisen, fag og kvalitetskoordinator Tone Lise Lundamo  hjemmetjenesten, Tromsø kommune 

 Litteraturgruppa: fra kaffebord til utfoldelsesrom v. litteraturviter Tone Sverdrup Ørebech, Heracleum, Tromsø kommune

 Informasjon om Frie midler v. Toril Bülow USHT Troms   

Ti tips til hvordan helsepersonell kan redusere barrierer for samhandling i demensomsorg v. førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen, Institutt for helse– og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet