Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Otium bo- og velferdssenter

Otium under bygging
Her bygges nye Otium
Otium2 under bygging
Her bygges nye Otium
Otium3 under bygging
Her bygges nye Otium
Otium4 under bygging
Her bygges nye Otium
Otium5 under bygging
Her bygges nye Otium
Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Oversikt
Oversikt
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter

Om prosjektet

Otium bo- og velferdssenter skal bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i Tromsdalen og virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperspektiv. I tillegg skal Otium utvikles til å fungere som et bydelssenter med blant annet publikumsrettede funksjoner og møteplasser som seniorsenter, frivillighetssentral og kafe.

Otium bo- og velferdssenter inneholder 13 bokollektiv samt ett bofelleskap for yngre demente, i alt 137 plasser. Etableringen innebærer flytting av pasienter samt ansatte fra Tromsøysund og Kroken sykehjem. Fastlandet hjemmetjeneste med sine ansatte skal i tillegg etablere seg i det nye senteret sammen med deltjenester fra rus og psykiatri og miljøtjeneste for utviklingshemmede.

Bygningsmassen er på om lag 15 500 m2. og senteret inneholder også dagsenter, vaskeri, kjøkken og administrasjon.

Vil du vite mer? Her kan du se presentasjonen fra åpent informasjonsmøte 16. mars 2016.

Hva skjer når?

Tromsø kommune overtok bygget 19. april i år. Jobben med innflytting i senteret, og oppbygging av de aktiviteter og tilbud som skal være der, er organisert i et eget prosjekt med Lisbeth Remlo som prosjektleder. Aktivitetene som er nødvendig for at prosessen skal gå så smidig som mulig frem mot innflytting, er i gang. Flere av anbudene på inventar med mere er allerede avgjort og møblering av bygget vil starte så snart det er praktisk mulig.

Pr. april 2018 er det satt følgende milepæler:
  • Siste finpuss på bygget skjer i april - mai
  • Innflytting av møbler og annet inventar etter prioritert rekkefølge mai - august
  • Rekruttering av nyansatte kontinuerlig frem til oppstart
  • Innflytting hjemmetjeneste/ oppfølgingstjeneste og andre kontorfunksjoner mai - juni
  • Overflytting av pasienter fra 3. september 2018

Kunstnerisk utsmykking

I forbindelse med etablering av Otium bo- og velferdssenter ble billedkunstnere, kunsthåndverkere og samarbeidende grupper invitert til idékonkurranse om kunstneriske uttrykk på innvendige flater og vegger i fellesområdene.

Otium bo- og velferdssenter er planlagt etter prinsipper om boliggjøring og integrering i nærmiljøet. Otium skal være en møteplass for alle generasjoner og speile at Tromsø er en flerkulturell kommune og by. Dette er også førende for kunsten i senteret. 

Tromsø kommune inviterte til en begrenset idékonkurranse i to faser. I fase én - som er åpen - ble en konseptuell idé for kunstnerisk behandling av vertikale flater/ vegger i utvalgte fellesarealer etterspurt. Krav til innlevert material i fase én var meget begrenset, og forslagene ble evaluert etter oppgitte kriterier i konkurransegrunnlaget.
 
I  fase to skulle det velges tre til fem konseptuelle ideer for videre bearbeidelse/ skisseprosjekt. Skisseprosjektene ble evaluert etter krav til innlevert materiale og oppgitte kriterier, samt etterspurt dokumentasjon som skal sikre gjennomføring. Inntil fire skisseprosjekter skulle videreføres til oppdrag. 
 
Evalueringsutvalget foretok en samlet vurdering av mottatte kunstneriske idéer med sikte på bredde i kunstnerisk innhold og uttrykk, lokal tilknytning og forankring - i vid forstand - og representativitet med hensyn til alder/ kjønn/ kulturell og/ eller etnisk identitet.
 
Kunstnere med samarbeidsprosjekter, tverrfaglige kunstnergruppe og kunstnere med lokal forankring og tilknytning til Tromsø ble oppfordret til å delta i konkurransen. 
 
Spørsmål til idékonkurransen kan rettes til postmaster@jarmund.no 
 
Kunsten skal være ferdig innen september 2018, når senteret tas i bruk.

Har du spørsmål?

Fant du ikke det du lurte på? 
 
Spørsmål om prosjektet? Kontakt Seksjon for utbygging.

Spørsmål om innhold og flytteprosjektet stilles til prosjektleder Lisbeth Remlo, lisbeth.remlo@tromso.kommune.no, telefon 906 64 977

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: