Seksjon for økonomi har ansvar for, og gir råd og veiledning, innenfor følgende hovedarbeidsområder
 • Utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan
 • Finansforvaltning
 • KOSTRA-rapportering og analyser
 • Økonomisk rapportering
 • Regnskapsavslutning
 • Opplæring innenfor økonomiområdet
 • Bilagsbehandling
 • Inn- og utbetalinger
 • Økonomisk internkontroll
 • Innberetning av moms og momskompensasjon
 • Legatregnskaper
 • Refusjoner
Seksjon for økonomi har også ansvar for Fakturatjenester, kommunale avgifter og eFaktura

Kontakt oss

Seksjonsleder: Thomas Johansen
Telefon: 901 59 597

Fagleder regnskap: Arnhild Johansen 
Telefon: 970 39 489

Leder for innfordring: Helge Hartvigsen
Telefon: 995 30 328
 
Leder for regnskap og fakturasenteret: Merethe Moe Johannessen
Telefon: 924 28 721

Fakturasenteret
Telefon: 901 44 610
E-post: fakturasenteret@tromso.kommune.no
Adresse: Fakturasenteret, Postboks 6901, 9299 Tromsø

Innfordring
Ansatte 

Regnskap og fakturasenter
Ansatte

Budsjett- og økonomiplaner

Årsmeldinger