Skogsbilder_MG_5610_200x300.jpgDet har blitt anlagt barskogplantefelt i Troms fra om lag 1920. Utplantingen skjøt fart da Stortinget i 1952 vedtok å bevilge statstilskudd til skogreising i distrikter som manglet barskog.

Herredsskogmesterne fikk i oppgave å kartlegge mulighetene for barskogplanting i bygdene og agitere for utplanting. Siden gikk oppgaven over til skogreisingsledere.

Leidulf Olsrud startet som skogreisningsleder i storkommunen Tromsø i 1966. Han holdt fram med opplysningsarbeid, skogdrift, og tilrettelegging for friluftsliv og naturstier til 2003. Det meste av skogmesterens arkiv gjenspeiler hans virke. Olsrud har laget en beretning fra skogsarbeidet som gir et godt innblikk i skogutplantingen illustrert med skogmesterens egne tegninger. Byarkivar Tove Johansen har ordnet arkivet og laget prestentasjon av skogmesterens arkiv som innledning til arkivkatalogen.