I fase 1 av ByR-prosjektet, som ble avsluttet våren 2015, ble hovedvekten lagt på to forhold:
  • Kunnskapsinnhenting
  • Politisk forankring
Begge disse forholdene ble gjennomført på en god måte. NIBR rapport 2015 skal fungere som et felles kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. En kortutgave av denne er publisert som en artikkel i tidsskriftet Plan nr. 2/2015.

Prosjektet ledes av Tromsø kommune. Fase 2 ble gjennomført i perioden 2015 – 2017. Fokuset ble satt på strategi og tiltak knyttet til utvalgte tema som kan skape vekst i hele Tromsøregionen. Prosjektet er videreført ut våren 2018.

Under overskriften Innovasjon og næringsutvikling skulle følgende tema prioriteres:
  • Mat fra sjø og land
  • Opplevelsesnæringer
  • Industrimiljø og næringsklynger
KMD bevilget kr. 2 460 000 til ByR-prosjektet fram til 2017. Kommunene bidro med kr. 50 000 hver pluss egeninnsats. Høsten 2015 ble det valgt nytt styre der næringslivet kommer sterkere med. Mye av det konkrete utviklingsarbeidet foregår i de bredt sammensatte arbeidsgruppene innenfor de tre nevnte temaene.

Prosjektleder Jan Einar Reiersen