Innsynsforespørsler og veiledning om innsyn

Publikum kan sende forespørsler til byarkivet i brev, e-post eller på telefon. 
Forespørsler med sensitivt innhold må sendes i brevform eller leveres personlig.
Byarkivet besvarer telefonhenvendelser i kontortiden 08:00-15:45

Byarkivets lesesal
Arkivmaterialet som er åpent for gjennomsyn kan gjøres tilgjengelig i vår lesesal.
Dersom du ønsker å undersøke arkivmateriale på lesesalen, ber vi om at du tar kontakt noen dager i forvegen, slik at vi kan finne fram det du vi se på. 
Du finner byarkivets lesesal i hovedbiblioteket i Grønnegata 94. Byarkivet deler publikumslokale med bibliotekets lokalhistoriske samling på plan 0.
Inngangen til lesesalen er like ved overgangen til kinofoajeen.

Forvaltningen
Saksbehandlere i Tromsø kommune kan sende innsynsforespørsler til byarkivet i kommunens sakarkivsystem Public 360. Saksbehandlere som ikke er tilknyttet digitalt sakarkiv kan kontakte byarkivet med brev, e-post eller telefon.

Arkivdanning og avlevering av arkiv

Ta kontakt med vårt arkivpersonale via telefon, sakarkivsystemet Public 360 eller e-post dersom du trenger veiledning om arkivdanning eller avlevering av arkiv.
 

Andre henvendelser

Henvendelser som ikke gjelder innsyn, avlevering eller arkivdanning bes rettet til byarkivets e-post: byarkivet@tromso.kommune.no