Hvem kan velge?

Fritt brukervalg gjelder de som har hjemmesykepleie eller praktisk bistand i sentrumsnære området. Du kan se i kartet hvor grensene går.

Fritt brukervalg gjelder ikke disse tjenestene:
  • Hjemmesykepleie natt
  • Døgnbemannede omsorgsboliger
  • Brukere utenfor sentrumsnære områder
  • Praktisk bistand som opplæring til utviklingshemmede
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rus
Kartet viser det sentrumsnære området som har fritt brukervalg.

Slik velger du

Dersom du vil bytte leverandør kan du sende e-post til tildeling.post@tromso.kommune.no eller ringe 77 79 05 78.
Nye brukere velger leverandør når de får vedtak om hjemmetjeneste fra Tildelingskontoret.
 

Hva om jeg ønsker ekstra hjelp?

Tromsø kommune tilbyr kun hjelp til det hver bruker får vedtak om fra Tildelingskontoret. De private leverandørene kan tilby tilleggstjenester, ut over de tjenester du får fra kommunen. Dette må du selv betale for, og det er selvfølgelig frivillig om du ønsker å kjøpe disse tjenestene.

Det skal være lett for deg som bruker å skille mellom hva du får og hva du selv må betale for. Ønsker du ekstra hjelp skal det være en skriftlig avtale med leverandøren. Det skal det stå hvordan type hjelp du kjøper, hvor mye tid det vil ta, når tjenesten skal gis, prisen og hvordan du skal betale.