Besøk oss

lokalsamling-001.jpg

Arkivene er tilgjengelig fra vår lesesal i hovedbiblioteket.
Lesesalen er åpen for alle, og det er gratis å søke i arkivmaterialet. Du kan få hjelp til søk av arkivaren i lesesalen.

Før du besøker oss

Det er en fordel hvis du har samlet så mye informasjon som mulig om saken eller emnet du vil jobbe med før du besøker lesesalen. Hvis du bestiller på forhånd, kan arkivmaterialet ligge klart når du kommer. I arkivkatalogene får du oversikt over hvilket materiale som er ordnet og tilgjengelig for søk.

Når du kommer til lesesalen

Smittevern
Ikke kom på biblioteket hvis du er syk. Vi ber om at du følger FHIs retningslinjer og holder god avstand til andre.  Bruk antibac når du kommer inn og forlater bygget, og før du bruker automater eller PC-er.

Gjestene på lesesalen skal registrere seg i besøksprotokollen og sette seg inn i reglement for bruk av arkivsaker før materialet utleveres. Lesesalsinspektøren gir veiledning i søk og bruk av materialet.

Unntatt offentlighet
Noe av arkivet er unntatt offentlighet, men parter i saken og forskere kan søke innsyn. Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn i pasientjournaler, barnevernsjournaler, PPT-journaler og liknende skal rettes til den enheten som har produsert mappene. Dersom du her behov for innsyn i flere typer personopplysninger, kan du sende inn forespørsel i kommunens portal for innsyn i  personopplysninger

Annen veiledning og bruk
Vi gir veiledning og svar på telefon, e-post og brev, og gjør også enkle søk i arkivene. I slike tilfeller ønsker vi skriftlig henvendelse – gjerne på e-post – med mest mulig detaljerte opplysninger om hva saken gjelder. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Praktiske opplysninger

For å sikre arkivets samlinger for ettertiden er det regler for hva du kan ta med deg til lesesalen og hvordan du skal behandle arkivmaterialet du ønsker å jobbe med. Spør arkivar hvis du er i tvil.

Det er lov å ta med egen bærbar datamaskin og nettbrett. Lesesalen er utstyrt med et trådløst nettverk for besøkende.

Kopiering
Byarkivet har til dels skjørt materiale i sin eie, noe som betyr at kopiering bør helst unngåes. Derfor kopierer ikke vi protokoller og annet materiale som ikke tåler dette. Digitale kameraer uten blitz kan derimot brukes hvis du selv har lyst å ta kopier.

Mat og drikke
Fokuskvartalet har kantine og kafé for besøkende. Mat og drikke er ellers ikke tillatt i lesesalen.

Velkommen!

Information in English

The archived documents of the city archives are accessible in our reading room, which is located at the main library. Look for this on the ground floor (next to the cinema). The city archives share their premises with the municipality’s historical collections. More information is available in English

Les også: